DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Akkaya, Hüsrev (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırma, 0900 Ziraat kiraz (Prunus avium L.) çeşidine hasat öncesinde farklı zaman aralıklarında püskürtülen biyofilmin (%5 selüloz, %7.5 stearik asit ve %1 kalsiyum, ticari olarak ParkaTM adı ile pazarlanır) meyve ...
 • Faizy, Ahmad Haseeb (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Araştırma, hasattan önce uygulanan metil jasmonatın (MeJA) 0900 Ziraat kiraz çeşidinin meyve kalite özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla 2019 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, tahmini hasat ve tahmini ...
 • Kartal, Eminenur (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma altı bölüm halinde düzenlenmiştir. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve konunun ele alınma nedeni tartışıldı.Önceki çalışmalar bölümünde Öklid uzayında Bertrand eğri çifti ve Genelleştirilmiş Bertrand eğri ...
 • Apaydın, Cemhan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Amaç: Bu çalışmada amacı, 10-13 yaş arası yüzücülerde, pliometrik ve kor antrenmanlarının, anaerobik ve sprint yüzme performansına etkisini araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda düzenli yüzme antrenmanı yapan ...
 • Arzu, Yakup (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı Devleti’nde modern olarak nitelendirilen ilk nüfus sayımı 1830- 1831 senesinde gerçekleştirilmiştir. Bu nüfus sayımının bir ürünü olarak ortaya çıkan nüfus defterleri, tarih araştırmalarında büyük bir öneme ...
 • Gürbüz, Cihan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, 13-14 yaş futbolcuların somatotip özelliklerinin statik (açıkgöz ve kapalıgöz) dinamik (bipedal) denge parametreleri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Yapılan ...
 • Çalışkan, Denizhan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, 14-15 yaş güreşçilerin izokinetik kas kuvveti ile denge ve anaerobik güç parametreleri arasındaki ilişkilerin ortaya konmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, Ordu ilinde bulunan 14-15 yaş grubu ...
 • Şeker, Esma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Şairlerin sanatlarını güven ve refah ortamı içinde icra ettikleri 15. yüzyılda özellikle merak uyandıran unsurların, yaratılışla ilgili tasavvurların, gökyüzü sakinlerinin kısaca kozmik âlemin şiirlere çokça konu edildiği ...
 • Kul, Nuray (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışmamızda felek kavramının 16. yüzyıl divân şâirlerinden Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî, Nev’î, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Zatî ve Usûlî divânlarında kullanılışı incelenmiştir. Böyle bir konu ...
 • Yavuz, Kamil (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Oğuzlar, XI. yüzyılın başlarında Anadolu’ya kitleler halinde akınlar yapmadan önce bölgeyi tanımak için keşif harekâtı yapmışlardır. Bu akınlar 1071’deki Malazgirt Savaşı’yla kesin sonuca ulaşarak, Anadolu toprakları Türkmen ...
 • Hürol, Erdal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Arşiv belgeleri tarihsel mirasın yeni nesillere aktarılmasını sağlayan en önemli araçlardır. Bu tarihi belgeler ait oldukları toplumların nüfus yapısı, dil, din, etnik yapı, bilim, kültür, sanat gibi maddi ve manevi bütün ...
 • Akdemir, Dilek (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Osmanlı Devleti’nin değişik yerlerinde olduğu gibi Ordu ve çevresinde de nüfus sayımları yapılmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin 1831 tarihinde yapmış olduğu nüfus sayımı ile ilgili, Ordu iline bağlı Ulubey kazası ...
 • Ağır, Muhammed (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Osmanlı Devleti’nde modern olarak nitelendirilen ilk nüfus sayımı 18301831 senesinde gerçekleştirilmiştir. Nüfus sayımının bir ürünü olarak ortaya çıkan bu nüfus defterleri, tarih ilminde büyük bir öneme sahiptir. İlgili ...
 • Durmuş, Buşra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Karadeniz, stratejik konumu dolayısıyla tarih boyunca devletlerin ilgisini çeken bir bölge olmuştur. Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından dış ticarete kapanan Karadeniz’de klasik dönemde kaçakçılık ...
 • Aydin, Emine Banu; Demirci, Erkol; Erper, Ismail; Gurkanli, Cem Tolga; Hsieh, Ting-Fang; Karaca, Gursel; Ozkoc, Ibrahim; Poltronieri, Luiz Sebastiao (PAKISTAN BOTANICAL SOC, DEPT OF BOTANY UNIV KARACHI, 32 KARACHI, PAKISTAN, 2016)
  Waitea circinata Warcup & Talbot, which is related to the anamorphic form-genus Rhizoctonia D.C., is a world wide distributed soil-borne fungal pathogen. Several molecular based studies have been published based on rDNA-ITS ...
 • Sert, Berna (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Hint-Avrupa dil ailesine mensup bağımsız bir alt grup dili olan Ermenice, Aziz Mesrop Maştots’un çabalarıyla Ermeni edebiyatı adı altında parlak bir dönem yaşamıştır. Mesrop, Maştots, V. yüzyılda Ermeni harflerini ortaya ...
 • Boran, Ayşe (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Coğrafî keşiflerin dünyaya kazandırdığı unsurlardan bazıları da patates, tütün, mısır gibi yeni tarım ürünleridir. Bu ürünler başta Avrupa coğrafyası olmak üzere yayıldıkları yerlerde sosyal, ekonomik yaşamı derinden ...
 • Özsayın, Ece İrem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  “19. Yüzyılda Türkistan’da Kervanlar” başlıklı çalışma, 19. yüzyılda Çarlık Rusya ve İngiltere arasındaki çıkar çatışmalarını, bölgeye giden kervanlar üzerinden ele almaktadır. Rusya’nın Hindistan’a ulaşma hedefi, İngiltere’nin ...
 • Prof. Dr. Ekinci, İlhan; Güller, Aslı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  İntihar hemen her toplumda meydana gelen ferdi ve sosyal bir olgudur. İntihar ile ilgili sosyal, psikolojik, tıbbi, dini vb. pek çok alanda çalışmalar yapılmıştır. Ancak yapılmış olan bu çalışmalarda ağırlıklı olarak ...
 • Öztürk, Demet (Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Ermeniler, Osmanlı Devleti hâkimiyetinde refah ve huzur içinde yaşayan bir cemaat iken Batılı devletler ve Rusya’nın kışkırtmaları, misyonerlerin faaliyetleriyle bağımsızlık düşüncesi etrafında toplanmaya ve bu amaç ...