Açık Arşiv Hizmete Girdi

Ordu Üniversitesi'nin Kurumsal Akademik Arşiv Erişim Sistemidir. Sistem, Ordu Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere kurulmuştur. Ordu Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Özdemir, Büşra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İslam Medeniyetinin kök salıp gelişmesinde aile kurumu her daim mühim vazife ifa etmiştir. Madde ve mananın en mükemmel tarzda meczedildiği sistemlerin başında gelen İslam medeniyetinde aile hususunda ideal olanın yanında ...
 • Karakuş, Kaan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Amaç: Bu çalışmadaki amaç, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapmakta olan spor yöneticilerinin stratejik liderlik özellikleri ile çalışanların iş doyumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: ...
 • Gürsoy, Sultan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışmasında poli (3-aminofenilboronik asit) (PAPBA) monomeri olan 3-aminofenilboronik asit (APBA)’ten üstün özelliklere sahip bir nanomalzeme olan grafen ile katkılanarak sulu çözelti ortamında tek kullanımlık kalem ...
 • Badoğlu, Özgür (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu araştırma, Bill Evans’ın, doğaçlamalarında kullandığı müzikal dili, melodik ve armonik yapıları çerçevesinde tespit etmeye yönelik genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini 20. Yüzyılın caz ...
 • Pınar Kapıcı, Ece (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Sinema çağımızın en genç sanat disiplini olmakla birlikte keşfinden bu yana geniş kitlelere hitap etmeyi başarmıştır. Zamanla sinema sanatı içerisinde verilen ürünler, birbirlerinden hedef kitleleri ve anlatı yapıları ...

View more