Açık Arşiv Hizmete Girdi

Ordu Üniversitesi'nin Kurumsal Akademik Arşiv Erişim Sistemidir. Sistem, Ordu Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere kurulmuştur. Ordu Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more