Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/867
Title: Hamur (ağrı) Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnu Genotiplerinin (rosa spp.) Morfolojik Tanımlanması
Authors: Akkuş, Esma
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Kuşburnu, Meyve, Seleksiyon, Hamur, Ağrı
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, 2013-2014 yıllarında Hamur (Ağrı) yöresi doğal kuşburnu populasyonunu incelemek ve üstün nitelikli genotipleri (Rosa spp.) morfolojik tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Doğal populasyon içerisinde Rosa dumalis, Rosa dumalis var. boissieri, Rosa canina, Rosa pisiformis, Rosa villosa and Rosa spp. türlerine ait 71 genotip kuşburnu seleksiyon kriterlerine göre incelenmiş, bunlar içerisinde 24 genotip ümitvar olarak değerlendirilmiştir. İncelenen 71 genotipte meyve ağırlığı 1.44-4.69 g, meyve eni 12.06-19.49 mm, meyve boyu 18.09-28.85 mm, meyve et kalınlığı 0.90-2.29 mm meyve eti oranı % 60-79, çekirdek ağırlığı 0.36-1.75 g, çekirdek sayısı 14-41 adet, meyve şekil indeksi 1.13-2.03, suda çözünebilir kuru madde miktarı % 9-32, titre edilebilir asit miktarı % 0.05-0.22, pH 3.59-4.51 ve C Vitamini içeriği 540-1315 mg/100 g arasında kaydedilmiştir. Araştırmada 8 genotip az dikenli ve 4 genotip (C-14, C-15, C-17, C-25) dikensiz olarak belirlenmiştir.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/867
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESMA_AKKUŞ_ylisans_tez_ODÜ.pdf14.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.