Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/768
Title: Quasi Konveks ve Genelleştirilmiş Quasi Konveks Fonksiyonlar İçin Simpson Tipli Eşitsizlikler
Other Titles: SIMPSON TYPE INEQUALITIES FOR QUASI CONVEX AND GENERALİZED QUASI CONVEX FUNCTIONS
Authors: Uygun, Nazlı
Ordu Üniversitesi
Keywords: Genelleştirilmiş quasi konveks fonksiyon, Kesirli integraller, Quasi konveks fonksiyon, Simpson tipli eşitsizlikler.
Generalized quasi convex function, Fractional integrals, Quasi convex function, Simpson type inequalities.
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm eşitsizlikler, konveks fonksiyonlar ve kesirli integraller ile ilgili günümüze kadar yapılan çalışmalar hakkında bazı bilgileri içeren giriş bölümüdür. İkinci bölümde temel tanımlar, teoremler ile birlikte ilgili sonuçlar ve örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde ilk olarak Riemann-Liouville kesirli integralleri hakkında bilgiler ve ilgili Simpson tipli bazı eşitsizlikler verilmiştir. Daha sonra α tipli kümeler hakkında temel bilgiler ile α tipli kümelerde limit, süreklilik, lokal kesirli türev, lokal kesirli integral gibi kavramlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde lokal kesirli integraller yardımıyla elde edilen özdeşlikler ile bu özdeşliklerden faydalanılarak genelleştirilmiş quasi-konveks fonksiyonlar için yeni Simpson tipli eşitsizlikler elde edilmiştir. Son bölümde ise sonuçlar ve öneriler verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11489/768
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10138632.pdf101386321.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.