Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/758
Title: Erozyon Tahmin Modelleri İle Toprak Kaybının Hesaplanması
Other Titles: SOIL LOSE CALCULATION USING ESTIMATION SOIL EROSION MODELS
Authors: Erdem, Meltem
Ordu Üniversitesi
Keywords: CORINE, Erozyon, ICONA, LEAM, Ordu, RUSLE, Turnasuyu
CORINE, Erosion, ICONA, LEAM, Ordu, RUSLE, Turnasuyu
Issue Date: 2017
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Toprak erozyonu; dünyanın birçok yerinde verimli toprak tabakasının yok olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple erozyon araştırmaları toprakla ilgili yapılan en önemli çalışmalar arasında yer almaktadır. Topraklarda erozyon tehlikesinin belirlenmesi doğrudan arazi veya laboratuvarda ölçümsel veya deneysel çalışmaların yanında, dolaylı olarak geliştirilen modeller yardımıyla da yapılabilmektedir. Bu çalışma; Ordu ili Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkiinde yer alan toprakların CORINE, LEAM, RUSLE ve ICONA modelleri kullanılarak erozyon risk durumlarının tespit edilmesi ve erozyon duyarlılık haritalarını oluşturulması amacıyla ele alınmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen haritalara göre; CORINE modelinde toplam alanın 27.8’i yüksek derecede erozyon riskine sahip, LEAM modelinde toplam alanın %72.6’sının çok yüksek erozyon riskine sahip olduğu, ICONA modelinde toplam alanın %54.8’i çok şiddetli derecede erozyon riskine sahipken ve RUSLE modeline göre toplam alanın %48.7’sinin şiddetli ve çok şiddetli erozyon riskine sahip olduğu belirlenmiştir. Tüm modeller göstermektedir ki; çalışma alanı yüksek oranda erozyon riskine sahip olup, Ordu ili Turnasuyu mahallesi topraklarında ivedi olarak erozyonla mücadele programları yapılmalıdır.
Soil erosion causes to lost fertile soil layer in many places of the world. For that reason, investigation related with soil erosion is one of the most important issues among the soil researches. Determinations of soil erosion risk cases have been done as directly using measurement or experimental analysis in land or laboratory or as indirectly methods such as developed models. In this present study, It was aimed to determine soil erosion risk of areas located in Turansuyu district of Gülyalı-Ordu province using CORINE, LEAM, RUSLE and ICONA and to generate soil erosion risk maps. According to soil erosion risk maps, 27.8% of the total study area has high erosion risk in CORINE whereas, in LEAM model 72.6% of the study area was determined as very high erosion risk. In addition, according to ICONA model 54.8% of the total land was found as very high erosion risk whereas, high and very high erosion risk were determined in 48.7% of the study area. All models were showed that the study area is under high erosion risk. That’s why, it should be taken some urgent precautions to against to soil erosion in the study area.
URI: http://hdl.handle.net/11489/758
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10142597.pdf101425975.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.