Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/756
Title: Tartrazinin İnsan Periferal Lenfotsinlerindeki In Vitro Sitotoksisite ve Genetoksisitesi
Other Titles: IN VITRO CYTOTOXICITY AND GENOTOXICITY OF TARTRAZINE IN HUMAN PERIPHERAL LYMPHOCYTES
Authors: Güneş, Burcu
Ordu Üniversitesi
Keywords: İnsan periferal lenfositleri, Kromozom anormallikleri, Mikronükleus, Sitotoksisite, Tartrazin
Chromosome aberration, Cytotoxicity, Human peripheral lymphocytes, Micronucleus, Tartrazine
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Renk katkı maddesi olan tartrazin gıda ürünlerinde, ilaç ve kozmetikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, metabolik aktivatör (S9 karışımı) varlığında ve yokluğunda tartrazin ve metabolitlerinin insandaki genotoksisitesi detaylı olarak araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı tartrazin ve metabolitlerinin, insan periferal lenfosit kültürlerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerini, kromozom anormallikleri (KA) ve mikronükleus (MN) testleri kullanılarak incelemektir. Tartrazinin hücre bölünmesi üzerindeki sitotoksik etkisini belirlemek için, mitotik indeks (MI) ve nükleus bölünme indeksi (NBI) de hesaplanmıştır. Kültürler S9 karışımı varlığında ve yokluğunda 625, 1250, 2500 µg/ml tartrazin dozları ile muamele edilmiştir. S9 karışımı içermeyen hücre kültürleri 48 saat tartrazine maruz bırakılırken, S9 karışımı ilave edilen kültürler 3 saat boyunca tartrazine maruz bırakılmıştır. Ayrıca hem negatif hem de pozitif kontrol grupları oluşturulmuştur. Çözücü kontrol ile karşılaştırıldığında, S9 karışımı yokluğunda en yüksek konsantrasyonun MI değerini önemli ölçüde düşürmesinden dolayı, tartrazin sitotoksik etki göstermiştir. Tartrazin ve metabolitleri S9 karışımı varlığında veya yokluğunda yüksek konsantrasyonlarda KA ve KA içeren anormal hücreleri önemli ölçüde artmıştır. Hem S9’lu hem de S9’suz kültürlerde en yüksek tartrazin konsantrasyonunda önemli ölçüde artmış MN değerleri bulunmuştur. Sonuçlarımız tartrazinin, insan lenfosit kültürlerinde sitotoksisiteyi uyarabildiği ve hem tartrazinin hem de metabolitlerinin genotoksik etkiye sahip olduğu göstermiştir. Tartrazinin mutajenite ve genotoksisitesinin etkilerini belirlemek ve insanda, özellikle çocuklarda olası bir risk değerlendirmesi yapmak için farklı hücre hatlarının kullanıldığı daha hassas çalışmaların yapılması gereklidir.
The colour additive, tartrazine, is widely used in food products, drugs and cosmetics. However, genotoxicity of tartrazine and its metabolites has not been investigated in the presence and absence of of a metabolic activator (S9 mix) in human in detail. Therefore, the aim of this study is to investigate the cytotoxic and genotoxic effects of tartrazine and its metabolites on cultured human lymphocytes by using chromosome aberration (CA) and micronucleus (MN) tests. Mitotic index (MI) and nuclear division index (NDI) were also calculated to determine the cytotoxic effect of tartrazine for cell division. Cultures were treated with 625, 1250 and 2500 µg/ml of tartrazine in the presence and absence of S9 mix. While the cells were treated with tartrazine for 48 h in cultures without S9 mix, the cultures with S9 mix were exposed to tartrazine for 3 h. Both negative and positive control groups were also established. Tartrazine showed cytotoxic effect at the highest concentration due to significant decrease in MI in the absence of S9 mix when compared with solvent control. Tartrazine and metabolites significantly increased the CAs and aberrant cells in the presence and absence of S9 mix at the higher concentrations. Increased MN values in cultures with and without S9 mix were found to significantly at the highest concentration tested. Our results indicated that tartrazine can induce cytotoxicity, and both it and its metabolites have genotoxic potential on human lymphocyte cultures. More sensitive studies are necessary by using different cell lines to evaluation the effects of its mutagenicity and genotoxicity, and to make a possible risk assessment in human, especially in children.
URI: http://hdl.handle.net/11489/756
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10136141.pdf101361142.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.