Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/703
Title: Neutrosophıc Topolojik Uzaylarda Süreklilik
Other Titles: CONTINUITY IN NEUTROSOPHIC TOPOGICAL SPACES
Authors: Kaya, Gülşah
Ordu Üniversitesi
Keywords: Neutrosophic küme, neutrosophic topolojik uzay, neutrosophic fonksiyon, neutrosophic bileşke fonksiyon, neutrosophic topolojik süreklilik, neutrosophic açık fonksiyon, neutrosophic kapalı fonksiyon, neutrosophic homeomorfizm.
Neutrosophic sets, neutrosophic topological spaces, neutrosophic function, neutrosophic function, neutrosophic resultant function, neutrosophic continuity, neutrosophic open function, neutrosophic closed function, neutrorophic homeomorphism.
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve konunun ele alınma nedeni tartışıldı. Önceki çalışmalar bölümünde genel bilgilere, bulanık kümelere ve sezgisel bulanık kümelere yer verildi. Materyal ve yöntem bölümünde neutrosophic küme kavramı ve bu küme üzerinde kurulan neutrosophic topolojik yapı incelendi. Bulgular bölümünde neutrosophic fonksiyon ve neutrosophic bileşke fonksiyon tanımlanarak bunlara ait teoremler verildi. Daha sonra neutrosophic topolojik uzaylarda süreklilik, neutrosophic açık fonksiyon, neutrosophic kapalı fonksiyon ve neutrosophic homeomorfizm tanıtıldı. Konuyla ilgili örnekler bulunup, açıklamaları yapıldı.
This study consists of six parts. In the introduction, we were discussed purpose of studying and reason for handling. In the previous works section, we have included the general information, fuzzy sets, intuitionistic sets. In the Materials and Methods section, we examined the neutrosophic concept and neutrosophic topological structure. In the Finding Unit, we introduced the neutrosophic function and neutrosophic component function and their theorems. Then, we introduced the continuity in neutrosophic topological spaces, neutrosophic open function, neutrosophic closed function and neutrosophic homeomorphism. We found examples about the subject and we explain with solutions.
URI: http://hdl.handle.net/11489/703
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10112550.pdf101125501.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.