Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/699
Title: Farklı Formülasyonlarda Üretilen Sürülebilir Çikolataların Depolanmasıyla Meydana Gelen Değişikliklerin Araştırılması
Other Titles: EFFECTS OF USING GHEE AND OLIVE OIL ON CHEMICAL, TEXTURAL, AND SENSORIAL PROPERTIES OF CHOCOLATE SPREADS
Authors: Ordu Üniversitesi
Keywords: Duyusal Analiz, Sadeyağ, Sürülebilir Çikolata, Yağ Asitleri Dağılımı, Zeytinyağı.
Chocolate Spread, Fatty Acid Profile, Ghee, Olive Oil, Sensory Analysis
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, sadeyağ ve zeytinyağı kullanılarak sürülebilir çikolata geliştirilmesi hedeflenmiştir. İkisi kontrol örneği olmak üzere 6 çeşit sürülebilir çikolata üretilmiş olup sadeyağ ve zeytinyağı ile üretilen sürülebilir çikolatalarda sırayla %0, %0.75, %1.5 ve %2.25 oranında kakao yağı sadeyağ ile ikame edilmiştir. Üretilen sürülebilir çikolatalar cam kavanozlara doldurularak 180 gün süreyle depolanmıştır. 3., 90. ve 180. günlerde sürülebilir çikolatalardan örnekler alınarak rutubet, pH, titre edilebilir asitlik (%), serbest yağ asitliği (%), peroksit sayısı, renk (L*, a*, b*), yağ asidi dağılımı, tekstür analizi ve duyusal analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak sürülebilir çikolata çeşidi ve depolama süresi bakımından karşılaştırılmıştır. Rutubet, pH, titre edilebilir asitlik (%), serbest yağ asitliği (%), peroksit sayısı ve tekstür ölçümleri için sürülebilir çikolata çeşidi ve depolama süresi açısından P<0.01 düzeyinde önemli fark bulunmuştur. Renk ölçümlerine göre sürülebilir çikolata çeşitleri açısından önemli fark yoktur (P>0.05), depolama süresi açısından ise P<0.01 düzeyinde önemli fark vardır. Duyusal analiz genel kabul edilebilirlik sonuçlarına göre sürülebilir çikolata çeşidi açısından fark önemli (P<0.01), depolama süresi açısından fark önemsizdir (P>0.05). Yağ asitleri dağılımı analizi sonuçlarına göre sürülebilir çikolata çeşidi açısından kaprik asit, laurik asit, palmitik asit, palmitoleik asit ve linoleik asit miktarları için fark P<0.01 düzeyinde, linolenik asit miktarı için ise P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur. Diğer yağ asitleri için fark önemsizdir. Panelistler tarafından yapılan duyusal değerlendirme sonuçlarına göre sadeyağ ve zeytinyağlı sürülebilir çikolatalar daha fazla beğeni kazanmıştır. En çok beğeniyi % 1.5 kakao yağı ikameli sürülebilir çikolatanın aldığı görülmektedir. Yalnız depolama süresinin uzamasıyla %1.5 ve %2.25 kakao yağı ikameli sürülebilir çikolataların puanlarının azaldığı gözlemlenmiş olup, 180. günde en yüksek puanı %0.75 kakao yağı ikameli sürülebilir çikolatanın aldığı görülmüştür.
In this research, it was intended to develop chocolate spreads by using ghee and olive oil.. Six types of chocolate spreads, two of them is control sample, were produced and cocoa butter was substituted with ghee as a proportion of 0%, 0.75%, 1.5%, and 2.25% as order in the chocolate spreads which was produced with ghee and olive oil. Produced chocolate spreads were filled in glass jars and stored for 180 days. On the 3rd, 90th and 180th days samples were taken from chocolate spreads and moisture, pH, titratable acidity, free fatty acids, peroxide value, color (L*, a*, b*), fatty acid profile, texture analysis and sensory analysis were carried out. The results obtained were compared statistically in terms of the chocolate spread variety and storage time. There was a significant difference at P<0.01 level for moisture content, pH, titratable acidity, free fatty acids, peroxide value and texture results in terms of the type of chocolate spread and storage time. According to the color measurements there is no significant difference in terms of the chocolate spreads variety (P<0.05), and there is a significant difference in terms of storage time at P<0.01 level. According to the results of the weighted evaluation of sensory analysis, the difference is significant (P<0.01) in terms of the spreadable chocolate variety, and is insignificant (P>0.05) in terms of storage time. According to the results of fatty acid profile analysis, the difference for contents of capric acid, lauric acid, palmitic acid, palmitoleic acid and linoleic acid is significant at P <0.01 level and the difference for content of linolenic acid is significant at P <0.05 level in the terms of chocolate spread varirety. The difference for other fatty acids is insignificant. According to the results of the sensory evaluation made by the panelists, ghee and olive oil included chocolate spreads are more popular. It seems that 1.5% cocoa butter substituted chocolate spread has taken most liking. It was observed that the elapsed time of storage decreased the scores of 1.5% and 2.25% cocoa butter substituted chocolate spreads, and the highest score on the 180th day was found for 0.75% cocoa butter substituted chocolate spread.
URI: http://hdl.handle.net/11489/699
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10158946.pdf101589461.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.