Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/697
Title: Kuzeybatı Kıpçak Grubu Lehçelerinde Yer Alan Vokal Köklü Kelimelerin Sınıflandırılması
Other Titles: METHOD AND TECHNIQUES THAT ARE USED IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE ARE ADAPTED TO TEACHING TURKISH
Authors: Güler, Yasemin
Ordu Üniversitesi
Keywords: Vokal köklü kelimeler, Kuzeybatı Kıpçak grubu lehçeleri, kavram alanı, kök ailesi
Vocals rooted words, Dialects of Nortwest Kipchak Groups , the concept space, root family.
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Türkçenin vokalle başlayan kelime köklerinin tespiti amacıyla yapılan bu çalışmada Türkiye Türkçesinin içinde bulunduğu Kuzeybatı Kıpçak grubu lehçeleri ölçüt olarak alınmıştır. Bu lehçeler ölçüt alınırken sözlüklerden fişleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu grupta yer alan Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Tatar Türkçesinde yer alan vokalle başlayan kelimeler tespit edilerek kavram alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmada Başkurtça Türkçe Sözlük, Moskova, 1996, Tatarca- Türkçe Sözlük, Kazan–Moskova, 1997, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Kültür Bakanlığı, Ankara,1991, Koç, Kenan, Kazak Türkçesi- Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Almatı, 2012 Taymas Abdullah, Kırgız Sözlüğü III, T.D.K Yayınları, 1994 adlı eserlerden yararlanılmış ve tarama yapılmıştır.
In this study, was aimed to determine the vocal rooted words in Turkish and Nortwest Kipchak groups dialects including in Turkey Turkish was taken as a criterion. In this group, Kazakh, Kirghiz, Bashkir and Tatar Turkish are located. The words beginning vocals were determined and classified according to conceptual field. In this study, that is benefited and scanned the works by the Bashkir Turkish Dictionary, Tatar Turkish Dictionary, Comparative Turkish Dialects Dictionary, Kazakh Turkish- Turkish Turkic Dictionary, Kyrgyz Dictionary I-II
URI: http://hdl.handle.net/11489/697
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10156987.pdf101569871.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.