Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/690
Title: 40 Numaralı Konya Şer’iyye Siciline Göre Konya’da Sosyal Hayat
Other Titles: Social Life in Konya According to the 40th Numbered Konya Şer'iye Register
Authors: Aybek, Ahmet İlhan
Ordu Üniversitesi
Keywords: Konya, Şer’iyye Sicilleri, Sosyal Hayat, Mahalle, Aile,
Konya, Şer'ye Registry, Social Life, Neighborhood, Family.
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 40 numaralı defterde mahkemeye intikal eden sosyal hayata dair 128 adet belge bulunmaktadır. Bunların haricinde ekonomik ve idari yapıyla ilgili de 539 adet belge mevcuttur. İslâm ve Osmanlı hukukunun bu davalar üzerinde nasıl tatbik edildiği incelenmiştir. Teorik bilgilerin mevcut düzende ne kadar yer aldığı sicil kayıtlarından hareketle araştırılmıştır. Değerlendiğimiz belgelerden, tezimizin birinci kısmını oluşturan konular içerisinden en çok boşanma kayıtları karşımıza çıkmıştır. Boşanmanın yanı sıra nişanlılık ve nikâha dair kayıtlara rastlanılmaktadır. Nişan ve boşanma ile ilgili davalar yalnızca bir sorun yaşandığında mahkemeye yansımıştır. Toplumda meydana gelen ölüm, yaralanma, küfür, hakaret, darp, hırsızlık, zina, taciz, tecavüz, içki içme gibi doğrudan toplumdaki huzuru bozacak suçları ihtiva eden belgeler de sicilde yer almaktadır. Toplum düzenini bozan bu suçlara karşı mahalle ve köy sakinleri birbirinden kefil tutulmuştur ayrıca olayların aydınlatılmasında ve yargılama sürecinde şahitliklerine başvurulmuştur. Suçları kesinleşenlere mahkemece genellikle tazir, para cezası verilirken nadiren hapis cezası verilmiştir. Osmanlı Devleti toplum düzenine özen göstermiştir, bunun da örnekleri incelediğimiz sicilde görülmüştür.
There are 128 documents related to the social life that are passed on to the court in the book numbered 40. Apart from these, there are 539 documents related to economic and administrative structure. How Islam and Ottoman law were applied on these cases has been examined. The theoretical information has been searched from the register records of how much the current level is located. From the documents we have evaluated, the most divorce records have been raised against the topics that constitute the first part of our thesis. In addition to divorce, records of engagement and marriage are found. The case for engagement and divorce is reflected in the court only when there is a problem. Documents containing crimes that directly harm the society, such as death, injury, profanity, insult, assault, theft, adultery, harassment, rape, drinking, etc., Neighborhood and village residents have been vouchered against these crimes, which have disrupted the social order, and their witnesses have been referred to in the light of the events and during the proceedings. When the crimes are finalized, the court is usually given refusing, monetary penalty and rarely imprisonment. The Ottoman State has taken care of the social order, and the examples have been seen in our papers.
URI: http://hdl.handle.net/11489/690
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10151797.pdf101517971.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.