Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/688
Title: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda Televizyonun Eğitimde Kullanılması ve TRT Eğitim (TRT Okul) Kanalı
Other Titles: Using Television in Education in TRT and TRT Eğitim (TRT Okul) Channel
Authors: Tekiner, Suat
Ordu Üniversitesi
Keywords: TRT, Kamu Yayıncılığı, TRT Eğitim, TRT Okul, Anadolu Üniversitesi
TRT, Public Broadcasting, TRT Education, TRT School, Anadolu University
Issue Date: 2016
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Ülkelerin her alanda gelişerek kalkınabilmesi için nitelikli bir eğitim sistemine sahip olması gereği tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Ülkeler, kendi gerçeklerine göre bu eğitim sistemini uygularken birçok farklı metotlar uygularlar. Bu metotların birçoğu fırsat eşitliğini sağlayarak herkesin bundan eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamaya hizmet eder. Burada bahsedilen eğitim sadece formal eğitim değil, aynı anda yaşam boyu eğitim dediğimiz 7’den 77’ye tüm toplumun eğitimidir. Ülkemizde de eğitimin televizyon ile desteklenmesi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi derslerinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca zaman zaman sembolik ücretler karşılığı ya da ücretsiz olarak 1982 yılından 2008 yılına kadar TRT-1, TRT-2 ve TRT-4 kanallarından yayınlanması şeklinde yapılmıştır. TRT Kanunun 11 Haziran 2008 tarihinde değişmesinin ardından bu yayınlar sona ermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi ile yeni protokol imzalanması çalışmaları ise sonuçsuz kalmıştır. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi ve TRT yönetimi tekrar bir arya gelmiş, ortak bir eğitim kanalı kurulması konusunda mutabakata varmışlardır, bu mutabakatın sonucunda TRT Okul Kanalı 31 Ocak 2011 tarihinde hayata geçirilmiştir. Yeni kurulan TRT Okul kanalında, iki kurum arasında yapılan sözleşmeye şartlarına göre, hem Anadolu Üniversitesinin hazırlamış olduğu programlar hem de TRT tarafından hazırlanacak programların yayınlanmaya başlamıştır. Bu yeni kurulan kanalda, Anadolu Üniversitesi, daha önce yayınlanan ve başarılı olmayan ders programlarından çok daha farklı formatta programlar hazırlayarak hayata geçirmiştir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ise, Anadolu Üniversitesinin hazırladığı programların haricinde kalan yayın süresini “7’den 77’ye Eğitim”, “Yaşam Boyu Eğitim” sloganı çerçevesinde hazırladığı programlarla doldurmuştur. Hazırlanan bu çalışmada, kamu yayıncılığı, Türkiye’de televizyon yayınlarının başlaması, TRT’nin kuruluşu ve tabi olduğu yasalar, TRT’nin işbirliğinde olduğu uluslararası kuruluşlar, yaygın eğitim, televizyon ve eğitim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi dersleri ve TRT işbirliği, Anadolu Üniversitesi ile TRT’nin “Televizyonda Eğitim”e örnek olan ve iki kurumun birlikte kurdukları TRT Okul Kanalı’nın kuruluşu ve ilk 4 yıl içerisinde geldiği nokta incelenmektedir. Ayrıca bu çalışmada kamu hizmeti yayıncılığı ve televizyonla eğitim v üzerinde durularak Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun yapmış olduğu çalışmalar da değerlendirilmektedir. Bu kapsamda TRT’nin tabi olduğu yasalar, işbirliği yaptığı kuruluşlar, televizyonda eğitimin ilk uygulamaları ve TRT Okul Kanalının kurulma aşaması ile birlikte TRT Okul Kanalının yapısı anlatılmaktadır.
It is an indisputable fact that countries need qualified education systems for their development in every field. Countries use many different methods while applying these education systems according to their realities. Many of these methods serve to ensure that everybody can take advantage equally from this in the context of equal opportunities. This is not only the formal education, but also lifelong education of all society from 7 to 77 ages. In our country, reinforcement of education with television was made between 1982 and 2008 by broadcating the Anadolu University Distance Education Faculty lessons on TRT-1, TRT-2 and TRT-4 tv channels for mostly free of charge or a symbolic fee. After the TRT law changed on 11th June of 2008 these broadcasts came to an end, and studies signing a protocol between Ministry of National Education and Anadolu University remained inconclusive. In 2010 Anadolu University and TRT administration came together and agreed to establish an educational tv channel and on the 31st of January 2011 TRT School (TRT Okul) began its broadcasting life. According to the contract between the two institutions both Anadolu University productions and TRT productions began to be aired. Anadolu University produced different formats of programmes other than produced in the past and was not successful on this new tv channel. TRT filled the airing time with programmes like “education from 7 to 77” and “Lifelong Education” apart from the airing time of Anadolu University. In this study, public broadcasting, beginning of tv bradcasting in Turkey and regulations, international institutions that TRT cooperates, distance education, television and education, Anadolu University Open Education Faculty lessons and TRT cooperation, establishment of TRT Okul as an educational tv channel which was established by two institutions and the point that it has come in the last four years are being examined. Besides, public service broadcasting and education with television, TRT’s other works are also evaluated in this study. In this context, regulations that TRT subjects to, institutions that it cooperates, first applications of education on tv and establishment stages of TRT Okul and its structure is being told.
URI: http://hdl.handle.net/11489/688
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10125887.pdf101258872.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.