Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/684
Title: Atatürk’ün Muhafız Kıtaatı
Other Titles: Atatürk's Guard
Authors: Demir, Neşe
Ordu Üniversitesi
Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Muhafız, Topal Osman, İsmail Hakkı Tekçe
Mustafa Kemal Atatürk, Guard, Topal Osman, İsmail Hakkı Tekçe
Issue Date: 2017
Publisher: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın her türlü güvenlik hizmetlerinde görevlendirilen Muhafız Alayı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel bir birlikti ve görevi Cumhurbaşkanı’nı korumaktı. 18 Temmuz 1920’de kurulan bu Muhafız Alayı, Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından korumak amacıyla özel olarak kurulmuş güvenlik birliği idi. Bu muhafızlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün her türlü resmi ve özel faaliyetlerinde yanında bulunduklarından dolayı yalnızca devletin yönetim faaliyetlerinde değil aynı zamanda O’nun karşılaştığı mutlu ve acı olaylara da tanıklık etmişlerdir. Nitekim Milli Mücadele Dönemi’nde gerçekleşen savaşlara katılmalarının yanında Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte yapılan inkılaplarda da Mustafa Kemal’in yanında yer almışlardır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün güvenliği denilince akla ilk olarak Muhafız Alayı komutanları Osman Ağa ve İsmail Hakkı Tekçe gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatına kadar yalnızca bu iki komutan görev almıştır. Bu komutanlardan Topal Osman Ağa, 12 Kasım 1920’de Giresun Gönüllüleri’nden oluşan adamları ile Ankara’ya gelerek Meclis’in ve Mustafa Kemal Atatürk’ün muhafızlığı görevini üstlenmiştir. Bu görevi 2 Nisan 1923’te vefatına kadar ifa etmiştir. 18 Nisan 1920’den 10 Kasım 1938’e kadar Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında Refakat Subayı olarak hizmet veren İsmail Hakkı Tekçe ise Muhafız Alayı’nın çekirdeği olan Muhafız Takımı’nın kurucusu ve aynı zamanda ilk komutanı olmuştur. Ankara’da Muhafız takımını, bölüğünü, taburunu, kıtaatını ve en son alayını kurup en uzun süre Muhafız Alayı Komutanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Tekçe, 18 yıl aralıksız Mustafa Kemal Atatürk’ün yanından hiç ayrılmadan hemen hemen bütün seyahatlerine katılmıştır. 1951 yılında emekli olan İsmail Hakkı Tekçe 1975 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
The guarding process related to the presidency that posted any kinds of security services was a special unit and it was charged with the safety of the president. The guarding process was specially founded as a security unit to guard culosely Mustafa Kemal Atatürk, on 18 th July 1920 because of Mustafa Kemal Atatürk’s safety was in danger. The guarding process was with Mustafa Kemal Atatürk for formal and informal activities so they witnessed the events Mustafa Kemal met happily or sadly. Thus, they took part in revolutions that made by foundation of Turkish Republic and the wars for National Struggle. When it is said the safety of Mustafa Kemal the guarding process commanders Osman Ağa and İsmail Hakkı Tekçe comes into the mind. Until Mustafa Kemal Atatürk’s death, only those commanders protected him. Osman Ağa, the commander of the guarding process, come to Ankara and posted the safety (guarding) of Mustafa Kemal with the volunteers from Giresun. 2nd April 1923 he dead. İsmail Hakkı Tekçe, posted as escort officer of Atatürk and he was the founder and the first commander of the guarding process unit that was the core of it. He was the commender of the guarding process division, battalion, troop for he longest period. For 18 years time he stayed with Mustafa Kemal Atatürk and accompanied him with his trips. He got retired in 1951, then he passed away in 1975.
URI: http://hdl.handle.net/11489/684
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10146692.pdf101466924.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.