Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/586
Title: El Sanatları Ürünlerinin Bulunduğu Yöreye Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Katkıları (Ordu İli Örneği)
Other Titles: Economic and Social Contributions of Handicraft Products to The Local Area (The Sample Application in The Ordu Province)
Authors: Özcüre, Gürol
Yavuz, Cavit
Ordu Üniversitesi
TR57519
TR137635
Issue Date: 2006
Publisher: Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu
Citation: G.Özcüre,C.Yavuz, Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu konferansı dahilinde "Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "El Sanatları Ürünlerinin Bulunduğu Yöreye Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Katkıları (Ordu İli Örneği)", 167-183 pp., Çanakkale, Türkiye, Aralık 2006
Abstract: El sanatları ürünleri, sanatsal ve estetik değerlerinin yanında, ekonomik olarak istihdam yaratılması, yöredeki hammaddelerin kullanılması, çok büyük bir yatırım sermayesi gerektirmemesi, buna karşılık önemli bir gelir getirmesi, ulusal kültür mirasımızın korunması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması açılarından da yaşamsal öneme sahiptir.
The handicraft products are vitally important for their artistic and esthetic values as well as using raw materials in the region, creating employment, not requiring big amount of capital for investment, on the contrary, creating income increase for economy and also safeguarding the traditional and national-cultural heritage.
URI: http://hdl.handle.net/11489/586
Appears in Collections:Sinema ve TelevizyonThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.