Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/553
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİmançer, Dilek
dc.contributor.authorBilis, Ö. Pınar
dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet
dc.date.accessioned2016-10-13T08:59:13Z
dc.date.available2016-10-13T08:59:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationİMANÇER Dilek, BİLİS Ö. Pınar, YILMAZ Mehmet, Kitle İletişim Araçlarında İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, ss. 101- 115, 2006.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11489/553
dc.description.abstractİletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişmeler, toplumsal anlam ve değer sistemlerinde de karşılık bulmaktadır. Toplumların giderek daha fazla kitle iletişim araçlarına tabi kaldığı günümüzde, bu araçlarda yer alan sunumlar her ne kadar gerçek anlamda toplumda var olanın temsilleri olmasa da öyleymiş gibi algılanmakta ve bu temsiller araçlara tabi olanın anlam haritasını önemli ölçüde biçimlendirmektedir.tr_TR
dc.description.abstractRapid and constant improvements seen in communication technologies find their places in public's value and meaning systems as well. People encounter more and more mass media today when, although the representations in these media are not the presentations of those exist in real world,they are perceived as so, and these presentations significantly from the meaningmap of those subject to the media.tr_TR
dc.publisherSelçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKitle iletişim araçları, temsiller, imajiner kimlik, özdeşleşme, yıldız olgusu, idol, mit, kurgulama biçimleritr_TR
dc.subjectMass media, representations, imaginer identity, identification, star fact, idol, myth, editing stylestr_TR
dc.titleKitle İletişim Araçlarında İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusutr_TR
dc.title.alternativeEditing Styles of Imaginer Identity in Mass Media: Star Fact as a Modeltr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.contributor.authorIDTR13735tr_TR
Appears in Collections:Sinema ve Televizyon

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.4..pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.