Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/553
Title: Kitle İletişim Araçlarında İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu
Other Titles: Editing Styles of Imaginer Identity in Mass Media: Star Fact as a Model
Authors: İmançer, Dilek
Bilis, Ö. Pınar
Yılmaz, Mehmet
TR13735
Keywords: Kitle iletişim araçları, temsiller, imajiner kimlik, özdeşleşme, yıldız olgusu, idol, mit, kurgulama biçimleri
Mass media, representations, imaginer identity, identification, star fact, idol, myth, editing styles
Issue Date: 2006
Publisher: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Citation: İMANÇER Dilek, BİLİS Ö. Pınar, YILMAZ Mehmet, Kitle İletişim Araçlarında İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, ss. 101- 115, 2006.
Abstract: İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişmeler, toplumsal anlam ve değer sistemlerinde de karşılık bulmaktadır. Toplumların giderek daha fazla kitle iletişim araçlarına tabi kaldığı günümüzde, bu araçlarda yer alan sunumlar her ne kadar gerçek anlamda toplumda var olanın temsilleri olmasa da öyleymiş gibi algılanmakta ve bu temsiller araçlara tabi olanın anlam haritasını önemli ölçüde biçimlendirmektedir.
Rapid and constant improvements seen in communication technologies find their places in public's value and meaning systems as well. People encounter more and more mass media today when, although the representations in these media are not the presentations of those exist in real world,they are perceived as so, and these presentations significantly from the meaningmap of those subject to the media.
URI: http://hdl.handle.net/11489/553
Appears in Collections:Sinema ve Televizyon

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.4..pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.