Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/544
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUluç, Güliz
dc.contributor.authorOlgundeniz, Seda S.
dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet
dc.date.accessioned2016-10-13T05:48:29Z
dc.date.available2016-10-13T05:48:29Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationULUÇ Güliz, OLGUNDENİZ Seda S., YILMAZ Mehmet, “Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Yer Alan Kurmaca Karakterlerin, Çocukların Toplumsallaşma Süreçlerine Katkıları Bağlamında Kullandıkları İletişim Biçimleri”, 2nd International Children and Communication Congress “The Impact of Communication on Children”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, April 4-6, (Vol. II, ss. 771-790), İstanbul, 2005.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11489/544
dc.description.abstractÇocukların çevrelerini anlama ve anlamlandırmalarında, toplumsallaşma süreçlerinde çocuk dergilerindeki iletişim biçimlerinin modeller olarak önemli bir işlev üstlendiği görülmektedir. Günümüzde çeşitli yayın kuruluşlarının bu alanı başlı başına ticari bir sektör olarak görmeleri çocuk dergilerinin çeşitliliğinde artışa yol açmıştır. Bu bağlamda piyasada satışı yapılan, çocuklara yönelik ticari ürünlerin temel alınarak oluşturulduğu dergi konseptleri ayrıca eğitim ve eğlence içerikli çocuk dergileri kurmaca karakterler aracılığıyla çocuklarla iletişim kurmaktadır. Dergilerde yer alan kurmaca karakterlerle çocuklar arasında kurulan iletişim çocukların soyut kavramlar üzerindeki düşünce gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. ile, arkadaşlık, yardım, iyilik, hoşgörü, doğayla işbirliği, sorumluluk, fiziksel gücü iyi yönde kullanma gibi olumlu kavramlarla; cezalandırma, rekabet, meydan okuma, çeteleşme gibi olumsuz kavramlar bu karakterler aracılığıyla zaman zaman anlatıların içinde kurgulanarak verilmekte zaman zamansa bilgi beceri gerektiren aktiviteler yoluyla çocuğa aktarılmaktadır. Özetle dergideki kurmaca karakterlerin iletişim biçimlerine bakıldığında karakterlerin bazen çocuklarla doğrudan konuşarak iletişim kurduğu bazen de anlatı içindeki rolü ile iletişim kurduğu görülmektedir. Çocuklara yönelik dergiler çocuğa arkadaş olmayı önerirken bunu gerçek bir kişi (Yalvaç Ural, Murat Ece, Nevin Avan vb...) üzerinden yapmakta ya da çocukların imgelemine bıraktığı bir kişilik olarak çocuklarla iletişim kurmaktadır. Bu noktada bir karakter olarak dergi editörü ve onun iletileri araştırma kapsamına dahil edilmekte, kurmaca karakter olarak çizgi kahramanlar, oyuncak, hayvan, insan fotoğrafları ve çizimleri, düş ürünü karakter tasvirleri vb. ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada kurmaca karakterlerin çocuklarla iletişim kurma biçimleri ile çocuğun anlama, anlamlandırma ve toplumsallaşma sürecinde ne gibi öneriler sunduğu niteliksel bir perspektiften değerlendirilecektir.tr_TR
dc.description.abstractIt has been observed that the forms of communication in children's magazines undertake, as models an important function in children perceiving their environment and explaining it, and in socialization process. The fact that press organizations see this field as a trade sector all by itself lead to diversity in children's magazines. In this context, magazine concept formed by taking conmercial products sold on the market and directed to children and separetly children's magazines with educative and entertaining content establish communication with children through fiction characters. Communication established between children and the characters abbearing in magazines contribute to children's development of opinion on spiritual concepts. Such positive consepts as family, friendship help, favor, collaboration with nature, responsibity, using physical power in a good way; and negative concepts such as punishment, conpetition, challenge, participating, a gang are from time to time given in the narrative as fiction; and sometimes they are transferred to the child through activities that require knowledge and skills. In short, given the forms of communication of the characters in magazines, it has been observed that they establish communication with children sometimes through speaking directly and sometimes through their roles in the narrative. Children oriented magazines propose to become friend with children, they realize this through a real person (i.e Yalvaç Ural, Murat Ece, Nevin Avan, etc.) or they establish communication with children living it to the imagination of children. At this point, editor of the magazine and his massages were included in the scop of the study, as a character, cartoon heros, toys, animals, human photographs and drawings, descriptions of imaginary characters, etc. are dealt with as fiction characters. For this reason, we will deal with the forms through which fiction characters establish communication with children and what kind of suggestions they put forward in the process of child's perception and explanation and socialization process.tr_TR
dc.publisherİstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuk Dergileri, İletişim Biçimleri, Kurmaca Karakterlertr_TR
dc.subjectChildren's Magazines, Communication Forms, Fiction Characterstr_TR
dc.titleTürkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Yer Alan Kurmaca Karakterlerin, Çocukların Toplumsallaşma Süreçlerine Katkıları Bağlamında Kullandıkları İletişim Biçimleritr_TR
dc.typePresentationtr_TR
dc.typeothertr_TR
dc.contributor.authorIDTR13011tr_TR
dc.contributor.authorIDTR120252tr_TR
dc.contributor.authorIDTR13735tr_TR
Appears in Collections:Sinema ve Televizyon

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.2..pdf5.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.