Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/524
Title: Kadın Katılımcıların Sanal Topluluklardaki Deneyimleri: Çevrim İçi Bir Hamilelik Topluluğu
Other Titles: Online Experiences of Women Participants In Virtual Communities: An Online Pregnancy Community
Authors: Tağ Kalafatoğlu, Şermin
TR196150
Keywords: Sanal topluluklar, gözlem, içerik analizi, yeni medya, bilgisayar dolayımlı iletişim
Virtual communities, observation, content analysis, new media, computer mediated communication.
Issue Date: 2015
Publisher: Global Media Journal
Citation: Tağ Kalafatoğlu, Ş. (2015) Kadın Katılımcıların Sanal Topluluklardaki Deneyimleri: Çevrim İçi Bir Hamilelik Topluluğu. Global Media Journal TR Edition, 6 (11), s. 385-414.
Abstract: Sanal topluluklar elektronik medya aracılığıyla biçimlenen ve ortaya çıkan sosyal ağlardır. Yeni medya ortak ilgisi olan insanların sanal olarak bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarına; sorularına cevap, duygusal destek ve yardım bulmalarına aracılık etmektedir. Bu türde topluluklar world wide web’den önce de (bülten panoları ve özel ağlarla) varken, günümüzde sanal topluluklar için birincil araç olarak İnternet, e-posta listeleri, haber grupları, tartışma forumları ve sohbet odaları öne çıkmaktadır. Bu çalışma çevrim içi bir hamilelik topluluğunda katılımcılar arasındaki iletişim biçimlerini araştırmaktadır. Çevrim içi hamilelik topluluğu; özellikle kadın katılımcıları hedefleyen, onların hamilelik öncesinde, esnasında ve sonrasında deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan sanal bir topluluk olarak katılımcıların kullanımına açıktır. Katılımcılar karşılaştıkları sorunları, sevinçleri, kişisel deneyimlerini ve cevaplanmasını istedikleri sorularını bu toplulukta paylaşmaktadır. Araştırmanın amacı katılımcıların ağırlıklı olarak kadın olduğu sanal bir toplulukta katılımcıların arasındaki iletişim pratiklerini ve çevrim içi deneyimlerini ortaya koymaktır. Çalışmada verilerin toplanmasında yöntem olarak gözlem ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Topluluğa üye olan kadınlar ağırlıklı olarak evli, çocuklu ve farklı coğrafyalardandırlar. Üyeler çevrim içi hamilelik topluluğunda birbirleriyle etkileşimi forumun onlara sağladığı çeşitli olanakların yanı sıra farklı sosyal paylaşım ağlarını da kullanarak sağlamaktadırlar. Yazıya dayanan iletişim sürecine katılmakla bilgi edinmek, psiko-sosyal destek almak, yeni insanlarla tanışmak, streslerini kontrol altına almak ve iletişim kurmak gibi yararlar sağladıkları görülmektedir.
Virtual communities are created and formed out of social networks. New media supports people who have common interests to come together in a virtual environment. Members of these communities share their experiences with others, get their questions answered and find emotional support. These kind of communities exist before world wide web in the form of bulletin boards and private networks. At the present day virtual communities rely on primarily Internet, e-mail lists, newsgroups, discussion forums and chat rooms. This study explores the online experiences of the members of an online pregnancy community. The online pregnancy community specifically targets women and it’s a place where participants can share their experiences before, during and after pregnancy. Members of the community share their problems, happiness, personal experiences and questions with others. The purpose of this research is to reveal communication practices and online experiences of the participants of an online pregnancy community. In this article non-participant observation and content analysis were used as a method of data collection. Community members are mainly married women who have children and from various countries. Members interact with each other by using interaction features of pregnancy community and also different online social networking services. Participating text based communication can provide information and psycho- social support. Participants of the online community also have the opportunities to meet new people , strategies to control their stress and chance to communicate with others.
URI: http://hdl.handle.net/11489/524
Appears in Collections:Sinema ve Televizyon

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KADIN_KATILIMCILARIN_SANAL_TOPLULUKLARDA.pdf422.71 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.