Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/443
Title: Kadının Ailede Karar Vermeye Etkisi
Authors: Erbil, Nülüfer
Pasinlioğlu, Türkan
TR21365
TR6499
Keywords: Kadın, aile, karar verme rolü
Issue Date: 2004
Publisher: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Citation: Erbil, N., & Pasinlioğlu, T. (2004).Kadının ailede karar vermeye etkisi.Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(2):1-11.
Abstract: Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışmanın amacı, ailede karar verme sürecinde kadının rolünü belirlemektir. Çalışma Ordu İli Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne başvuran, evli ve çalışmaya katılmayı kabul eden 280 kadın üzerinde yapılmıştır. Veriler 1 Haziran - 31 Ağustos 2001 tarihleri arasında anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve korelasyon analiz testi kullanılmıştır. Sonuçta, eşlerin birlikte karar verme oranının ortalama olarak % 42.8 ve eşlerin tek başına karar verme oranlarının ise yine ortalama olarak kadınlarda % 27.3, erkeklerde % 22.0 olduğu belirlenmiştir. Ancak kadınların daha az önemli konularda, erkeklerin ise önemli konularda karar verdiği saptanmıştır. Ayrıca genç ve yüksek eğitimli kadınların aile içi karar vermede daha etkin olduğu tespit edilmiştir.
URI: http://ataturk-universitesi.dergipark.gov.tr/download/article-file/29224
http://hdl.handle.net/11489/443
Appears in Collections:Hemşirelik

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
263-1022-1-PB (1).pdf454.04 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.