Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/420
Title: Birleşik Cümle Üzerine
Authors: Aydın, İlker
TR23265
Keywords: Sözdizim
Yapı
Bağlanma
Yerleşme
Basit Cümle
Birleşik Cümle
Dil İncelemesi
Bağımsal Dilbilgisi
Üretici Dilbilgisi
Issue Date: Aug-2007
Publisher: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007
Citation: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007, 35-74 , İstanbul, Türkiye
Abstract: Dilsel göstergelerin yalnız başlarına bir değeri yoktur; bunlar ancak belli bir dizge içinde değer kazanırlar. Yani bir dilsel birimin değeri, birlikte kullanıldığı öbür birimlerle girdiği yapısal ilişkiler içinde ortaya çıkar. İşte, yapıya dayalı bu ilişkiler yapısalcılığın temel dayanağını oluşturur. Günümüzde, gerçek anlamda sözdizim incelemelerinin yapısalcılıkla başladığı bilinmektedir. Sözdizim cümlenin öğelerini, cümle içinde dizilişini ve öğelerin kendi aralarındaki ilişkilerini inceler. Yapısalcı dil çalışmaları, bir yandan doğal bir dilin cümlelerini çözümlerken, bir yandan da bunların nasıl üretildiklerini belirlemeye çalışır. Cümle öğeleri arasındaki bağıntılar, cümlelerin kuruluş özellikleri, sözdizim incelemelerinin odak noktasını oluşturur. Bu çalışmada cümleler yapıları bakımından sınıflandırılarak, Türkçedeki birleşik cümle görünümleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmayla, Türkçede cümlelerin yapı bakımından mantıksal bir düzleme oturtulması ve günümüz inceleme yöntemleriyle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, yöntem olarak, “Üretici Dilbilgisi” ve “Bağımsal Dilbilgisinin dil inceleme modellerinden faydalanılmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11489/420
Appears in Collections:Sınıf Öğretmenliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B4.pdf13.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.