Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzsoy, Gökhan-
dc.date.accessioned2016-05-23T12:53:36Z-
dc.date.available2016-05-23T12:53:36Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationGÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 179-190tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11489/408-
dc.description.abstractBu araştırmada; ilköğretim 5. sınıfta problem çözme becerisi ile matematik dersi başarısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini, Ankara İli Çankaya İlçesi’nde bulunan iki ilköğretim okulunun 5. sınıflarından ikişer şubede öğrenim gören 107 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ele alınan problem ve alt problemlere ilişkin verileri elde etmek amacıyla çoktan seçmeli test maddelerinden oluşan; “Matematik Başarı Testi” ve “Problem Çözme Beceri Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonunda; ilköğretim 5. Sınıf matematik başarısı ile problem çözme becerisi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe basic purpose of this research is to determine the relation between fifth grade primary school students’ mathematical achievement and problem solving skills. The study carried out on the 107 fifth grade students of two schools selected in Çankaya Region in Ankara, Turkey. In order to obtain data on the question and the sub-questions of this research, two multiple choice mathematical achievement tests have been administered to all students in the study. Analyses have shown that there is a significant and positive relation between mathematical achievement and problem solving skills.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGazi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectİlköğretim Matematik Öğretimitr_TR
dc.subjectProblem Çözmetr_TR
dc.subjectMatematik Başarısıtr_TR
dc.subjectMathematics Educationtr_TR
dc.subjectProblem Solvingtr_TR
dc.subjectMathematical Achievementtr_TR
dc.titleProblem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişkitr_TR
dc.title.alternativeThe Relationship Between Problem Solving Skills and Mathematical Achievementtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorIDTR10286tr_TR
Appears in Collections:Sınıf Öğretmenliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005-3-179-190-9.pdf236.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.