Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/408
Title: Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki
Other Titles: The Relationship Between Problem Solving Skills and Mathematical Achievement
Authors: Özsoy, Gökhan
TR10286
Keywords: İlköğretim Matematik Öğretimi
Problem Çözme
Matematik Başarısı
Mathematics Education
Problem Solving
Mathematical Achievement
Issue Date: 2005
Publisher: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation: GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 179-190
Abstract: Bu araştırmada; ilköğretim 5. sınıfta problem çözme becerisi ile matematik dersi başarısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini, Ankara İli Çankaya İlçesi’nde bulunan iki ilköğretim okulunun 5. sınıflarından ikişer şubede öğrenim gören 107 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ele alınan problem ve alt problemlere ilişkin verileri elde etmek amacıyla çoktan seçmeli test maddelerinden oluşan; “Matematik Başarı Testi” ve “Problem Çözme Beceri Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonunda; ilköğretim 5. Sınıf matematik başarısı ile problem çözme becerisi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunduğu görülmüştür.
The basic purpose of this research is to determine the relation between fifth grade primary school students’ mathematical achievement and problem solving skills. The study carried out on the 107 fifth grade students of two schools selected in Çankaya Region in Ankara, Turkey. In order to obtain data on the question and the sub-questions of this research, two multiple choice mathematical achievement tests have been administered to all students in the study. Analyses have shown that there is a significant and positive relation between mathematical achievement and problem solving skills.
URI: http://hdl.handle.net/11489/408
Appears in Collections:Sınıf Öğretmenliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2005-3-179-190-9.pdf236.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.