Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3090
Title: Gemi Trafik Hizmetleri ile Hava Trafik Hizmetlerinin Karşılaştırılması
Authors: Uğurlu, Özkan
Yahşi, Mehmet
Ordu Üniversitesi
Keywords: Gemi Trafik Hizmetleri
Hava Trafik Hizmetleri
Hava Trafik Kontrol
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri
Issue Date: 2014
Publisher: Deniz Trafik Operatörleri Derneği
Abstract: Günümüzde 50 ayrı ülkede 500’e yakın bulunan Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) sistemleri bulunmaktadır. Türkiye’de GTH sistemi, deniz trafik emniyetini ve deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre emniyetini arttırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak Türk Boğazlarında hizmet vermektedir. Türk Boğazları; İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizinden meydana gelmiştir. Bu alan içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bir protokol ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) sistemini işletme konusunda yetkilendirilmiştir. TBGTH sistemi verimliliği ve başarısı ile Türk Boğazlarındaki seyir emniyetine olumlu etkileri, GTH’nin Türk Boğazları için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu öneme sahip GTH, KEGM tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla teknolojik alt yapısını güncellenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada en güvenli ulaşım aracı olan uçak trafiğini gerçekleştiren, Hava Trafik Hizmetlerindeki (HTH) uygulamaların incelenmesi ve bu alandaki uygulamaların TBGTH sistemine uyarlana bilirliği araştırılacaktır. Bildiride, HTH uygulamaları ile TBGTH uygulamalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırmadan elde edilecek bulgular doğrultusunda, Türkiye’de TBGTH sisteminin geliştirilmesi için öneri ve tavsiyelerde bulunulacaktır.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3090
Appears in Collections:Makale Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GTHK2014-S011.pdf531.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.