Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3007
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHopaç, Mustafa-
dc.date.accessioned2022-08-19T12:34:50Z-
dc.date.available2022-08-19T12:34:50Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationHatay İnanç Turizmi Sempozyumu-I, Aralık 2015, Antakyaen_US
dc.identifier.urihttp://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/3007-
dc.description.abstractEpistemolojik açıdan bilgilerimizin kaynağı, değeri ne kadar önemli ise, ontolojik ve metafizik açıdan mekânların değeri ve güvenilirliği o kadar önem arz eder. Yeryüzünde dinlere ait kutsal mekânların dışında birçok inanca kucak açmış yerler vardır ki işte bu yerlerin en önemlilerinden birisi şüphesiz Hatay'dır. Bu şehri huzur ortamı haline getiren metafizik kaynakların en önemlilerinden birisi Antakya'yı fetheden cennetle müjdelenmiş Ebu Ubeyde bin cerrah( ra) ın dupduru manevi kaynağıdır. Onun adaleti ve hoşgörüsü zamanın inanç toplulukları tarafından takdir görmüştür. Ebu Ubeyde bin Cerrah emanette emin olma şerefini en emin olan Hz. Muhammet (s.a.v)den alıyor. Kâinatın efendisi ‘Her ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin emini Ebû Ubeyde b. el-Cerrah'tır" buyurmuştur ("Müslim, VII, 127) . Ebu Ubeyde (ra) ın beslendiği kaynak en temiz ve berrak güvenilir kaynaktır dolayısıyla O fethettiği bütün beldeler gibi Antakyada da huzur, adalet, hürriyet, birlikte yaşama ve sevgi temellendirmesi tesis etmiştir. Bu manevi kaynaktan gelen varidatın tecessüm etmiş halini Antakya'daki farklı inançların geleceklerinden emin bir şekilde yaşam sürmelerinde görebiliyoruz.en_US
dc.description.abstractThe ontological and metaphysical value and reliability of places is as important as the epistemological source and value of our knowledge. Apart from the sacred places of religions around the world, there are so many places which have welcomed various beliefs, one of the most important of which is undoubtedly Hatay. One of the most significant metaphysical sources that gives this city a peaceful atmosphere is the pure spiritual source of Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.) who conquered Antakya and was promised with the Heaven. His fairness and tolerance were praised by various belief communities of that time. Ebu Ubeyde Bin Cerrah inherits the honour of being trustworthy with entrustment from the Prophed Muhammed (s.a.v.), the most trustworthy of all. The lord of the universe stated that, "Every community has their own entrusted one; this community's entrusted one is Ebu Ubeyde bin Cerrah" (Muslim, VII, 127). The source Ebu Ubeyde (r.a.) nourished himself from the purest and most reliable one; thus, he constructed the foundation for peace, justice, freedom, cohabitation and love in Antakya, just like anywhere else he conquered. We can easly observe the outcome of this passion coming from that source in different belief systems leading a life feeling safe and secure about their future in Antakya.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHatay İnanç Turizmi Sempozyumu - Ien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntakyaen_US
dc.subjectBeliefen_US
dc.subjectEbu Ubeydeen_US
dc.subjectFreedomen_US
dc.subjectHürriyeten_US
dc.subjectİnançen_US
dc.subjectOntologyen_US
dc.subjectOntolojien_US
dc.titleGüvenilir Mekân Olarak Antakya ve “Ümmetin Emini”en_US
dc.title.alternativeAntakya as a Safe Place and "Eminu'l Umme"en_US
dc.typeotheren_US
dc.contributor.departmentOrdu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDTR58938en_US
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160324103136.pdf137.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.