Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2834
Title: Hatırla Sevgili” Dizisindeki Temsili İle Bir Dönemin Anatomisi: 27 Mayıs 1960
Other Titles: The Anatomy of a Period With The Representation of “Hatırla Sevgili”: 27 May 1960
Authors: Uluç, Güliz
Yılmaz, Mehmet
Ordu Üniversitesi
TR13011
TR13735
Keywords: Political history, 27 May 1960, “Hatırla Sevgili”, representation
Politik tarih, 27 Mayıs 1960, “Hatırla Sevgili”, temsil.
Issue Date: 2008
Publisher: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi
Citation: YILMAZ Mehmet, ULUÇ Güliz, “Hatırla Sevgili” Dizisindeki Temsili İle Bir Dönemin Anatomisi: 27 Mayıs 1960”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 136- 151, 2008.
Abstract: Çalışmada, ATV’ de yayınlanan “Hatırla Sevgili” adlı “dönem dizisi”nde, medya tarafından yeniden değerlendirildiği/yeniden kurgulandığı haliyle Türkiye’nin belirli bir dönem -27 Mayıs 1960- politik geçmişine ilişkin temsil konu edilmektedir. Bir yandan söz konusu kısacık zaman diliminin politik tarihine, bu dönemde nelerin olup bittiğine değinilirken diğer yandan da, aslında bugünümüzü ve geleceğimizi oluştururken geçmişimiz hakkında kendimize anlattığımız öyküler olan “temsil”in nasıl inşa edildiği etraflıca incelenmektedir. 27 Mayıs 1960’ı diğer anlatılarda yer etmiş olaylarla, tanıklıklarla, yeniden ve yeni sorularla kurmak, kısacası olayı olgusallaştırmak; politik sorunların içinde biriktiği alan olarak geçmiş ile bütünleşme ve geçmişe anlam sağlayan kapsamlı bir yöntem olarak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
The matter “Hatırla Sevgili” discusses is Turkey’s political past in a definite time period (27 May 1960). The events taking part in this epochal serial have been evaluated and formed again. In “Hatırla Sevgili”, the political history of a very short time period in question and what had happened in that time are mentioned. On the other side, it is examined in detail while forming our today and future how the representation –namely the stories we told ourselves about our past- was reconstructed. Rebuilding 27 May 1960 with the other narrations and witnesses ; shortly, making the event a real phenomenon , forms the aims of this study which provides the audience with becoming a united whole with their past and makes the past –a field in which there occurred political problems–much more meaningful.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2834
Appears in Collections:Sinema ve Televizyon

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.2..pdf210.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.