Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2811
Title: Modernite Kavramı ve Bu Kavramın Türk Müziği Açısından Değerlendirilmesi
Authors: Aydar, Deniz
Ordu Üniversitesi
TR14159
Keywords: Modernite, Türk Müziği
Issue Date: 2011
Publisher: Orkestra Dergisi
Citation: Aydar, Deniz, Modernite Kavramı ve Bu Kavramın Türk Müziği Açısından Değerlendirilmesi, Orkestra Dergisi, 2011
Abstract: Modernite aslında "çağdaşlık" kelimnesi ile eş anlamlıdır. Bireysel ve toplumsal olarak içinde bulunduğumuz dönemin şartlarına göre yaşama biçimi veya herşeyin şu anki şartlar itibari ile aldığı konum, yani modern olma durumu diye tanımlanabilir.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2811
Appears in Collections:Müzik

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
deniz AYDAR makale.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.