Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2723
Title: Farklı Dinlerin Gerçeklik İddiaları Açısından İbadet Anlayışlarının Değerlendirilmesi
Authors: Kar, Sait
Ordu Üniversitesi
Keywords: Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Religion/Theology::Psychology of religion
Issue Date: 2006
Abstract: Bu çalısmanın amacı, dini çogulculukla birlikte ortaya çıkan farklı dinlerin gerçeklik iddiaları problemine, dinlerin ibadet anlayısları açısından bakarak, bu konudaki çelisen ve uyusan yönlerini ortaya koymaktır. badet, dinlerin imandan sonra gelen en önemli unsurunu olusturmaktadır. Bu yönüyle ibadet, dinlerin kurtarıcılık iddialarında önemli bir yere sahiptir. Bütün dinler, kendi ögretilerinin dogru oldugunu, ancak kendi ögretilerine inanılıp, onun gerekleri yerine getirildigi takdirde kurtulusa erisilebilecegini iddia eder. Giris bölümünde, genel olarak dinlerin birbirlerine bakısları ortaya konulmustur. Birinci bölümde ise dinlerin birbirlerine bakıslarının dogurdugu teolojik yaklasımlar açıklanmaya çalısılmıstır. kinci bölümde, dinlerin ibadet anlayısları, tanrı anlayıslarının da etkileri göz önüne alınarak teker teker incelenmis ve son bölümde de ibadet anlayısları açısından çelisen ve uyusan yönler ortaya konulmaya çalısılmıstır. badetlerin temel unsurları olan öz, amaç ve sekil bakımından yapılan karsılastırmalara göre dinler, ibadetleri açısından öz ve amaçta aynı olsa da sekli unsurlarda ciddi çeliskilere sahiptir.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2723
Appears in Collections:Felsefe ve DinItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.