Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2406
Title: Free floating thrombus-like image with three components in right atrium associated with Behcet's diseases
Authors: Bektas, Osman
Gunaydin, Zeki Yuksel
Gurel, Yusuf Emre
Kaya, Ahmet
Ordu Üniversitesi
0000-0001-9779-7578
0000-0001-9845-7938
0000-0002-6616-9891
Keywords: right atrial thrombus, behcet's disease
Issue Date: 2015
Publisher: TURKISH SOC CARDIOLOGYCOBANCESME SANAYI CAD NO 11, NISH ISTANBUL A BLOK KAT 8 NO 47-48, YENIBOSNA, BAHCELIEVLER, ISTANBUL 34196, TURKEY
Abstract: Behçet hastalığı, kronik, enflamatuvar bir çoklu sistem hastalığıdır. Bu hastalarda kardiyovasküler tutulum %7-%29 oranında bildirilmiş olmasına rağmen sağ atriyumda trombüs çok ender görülür. Behçet hastalığı bulunan 50 yaşında kadın hasta, kliniğimize iki gün önce başlayan ve gittikçe şiddetlenen nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Başvuru esnasında hastanın bilinci açıktı ve yer-zaman oryantasyonu mevcuttu. Arter basıncı 102/66 mmHg, oksijen saturasyonu %90, ateş 36.7 derece idi. Fizik muayenesinde akciğerin bazal bölümlerinde hafif ronküs, mezokardiyak odakta 2/6 sistolik üfürüm mevcuttu. Elektrokardiyografisinde sinüs taşikardisi (120/dk) ve sol dal bloğu gözlendi. Bronkodilatatör ve oksijen tedavisi başlanan hastanın nefes darlığında azalma olmaması nedeniyle transtorasik ekokardiyografi (TTE) uygulandı. Transtorasik ekokardiyografide sağ atriyum, sol ventrikül, sağ ventrikül komşuluğunda perikart sıvısı, sağ ventrikül ve sağ atriyumda genişleme, ileri triküspit kapak yetersizliği (TR), TR jetinden hesaplanan tahmini pulmoner arter sistolik basıncı 73 mmHg ve sağ atriyumda üç komponenti bulunan helezonvari serbest trombüs benzeri görünüm saptandı (Şekil, Video 1* ). Hastaya acil cerrahi planlandı ancak hasta yoğun bakım ünitesine alındığı sırada kaybedildi.
URI: http://doi.org/10.5543/tkda.2015.92892
https://archivestsc.com/jvi.aspx?un=TKDA-92892
http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/2406
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.