Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/196
Title: Akpınar ve Kaman (Kırşehir) İlçeleri Doğal Ceviz (Juglans Regia L.) Populasyonlarında Ümitvar Genotiplerin Seçimi
Other Titles: SELECTION OF PROMISING GENOTYPES IN SEEDLING WALNUT (Juglans regia L.) POPULATIONS FROM AKPINAR VE KAMAN DISTRICTS (KIRŞEHİR PROVINCE)
Authors: Prof. Dr. Fikri Balta
Şener Saka, Firdevs Elif
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
,0000-0003-4414-8501
Keywords: Akpınar, Ceviz, Kaman, Meyve, Seleksiyon.,Akpınar, Genetic Resources, Kaman, Selection, Walnut.
Akpınar, Genetic Resources, Kaman, Selection, Walnut.
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma Kırşehir ili Akpınar ve Kaman ilçelerinde tohumdan yetişmiş ceviz populasyonu içerisinde üstün nitelikli genotipleri belirlemek amacıyla 2016-2017 yıllarında yürütülmüştür. Ümitvar olarak seçilen 12 genotipin meyve ve ağaç özellikleri, yörede yetiştirilen Kaman 5, Pedro ve Chandler çeşitleriyle mukayeseli olarak belirlenmiştir. Ümitvar genotiplerde meyve eni 30.4-37.5 mm, meyve boyu 37.7-47.7 mm, meyve kalınlığı 30.3-37.5 mm, meyve ağırlığı 10.17-16.85 g, iç ağırlığı 5.29-8.6 g, iç oranı % 42.8-61.6, kabuk kalınlığı 0.95-2.10 mm, yan dallarda meyve verme oranı % 10-95 ve yan dallarda meyve sayısı 0.1-3.25 arasında kaydedilmiştir. Kabuk rengi 11 genotipte açık, iç rengi 7 genotipte açık, meyve içinin bütün çıkma durumu 6 genotipte iyi olarak tanımlanmıştır. Araştırma sonuçları, ilgili yörelerin değerli ceviz genetik kaynaklarına sahip olduğuna işaret etmiştir.,This study was performed to determine promising genotypes within seedling walnut trees grown from seed in Akpınar and Kaman districts (Kırşehir Province, Turkey) in 2016-2017. Tree and nut characteristics of 13 promising genotypes were recorded in comparison to those of Kaman 5, Pedro ve Chandler cultivars. Promising genotypes had a range of 30.4-37.5 mm for nut width, 37.7-47.7 mm for nut length, 30.3-37.5 mm for nut thickness, 10.17-16.85 g for nut weigth, 5.29-8.6 g for kernel weight, 42.8-61.6 % for kernel percengate, 0.95-2.10 mm for shell thickness and 10-95 % for lateral fruitfulness. In addition, shell color was light for 11 genoypes. Seven genotypes had light colored kernels. Kernel removal was good for 6 genotypes. Findings revealed that Akpınar and Kaman districts have rich genetic resources for future breeding efforts.
This study was performed to determine promising genotypes within seedling walnut trees grown from seed in Akpınar and Kaman districts (Kırşehir Province, Turkey) in 2016-2017. Tree and nut characteristics of 13 promising genotypes were recorded in comparison to those of Kaman 5, Pedro ve Chandler cultivars. Promising genotypes had a range of 30.4-37.5 mm for nut width, 37.7-47.7 mm for nut length, 30.3-37.5 mm for nut thickness, 10.17-16.85 g for nut weigth, 5.29-8.6 g for kernel weight, 42.8-61.6 % for kernel percengate, 0.95-2.10 mm for shell thickness and 10-95 % for lateral fruitfulness. In addition, shell color was light for 11 genoypes. Seven genotypes had light colored kernels. Kernel removal was good for 6 genotypes. Findings revealed that Akpınar and Kaman districts have rich genetic resources for future breeding efforts.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/196
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10335289.pdf103352894.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.