Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1886
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖztürk, Talip-
dc.date.accessioned2022-08-16T10:45:38Z-
dc.date.available2022-08-16T10:45:38Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationEğitim ve Bilim, Cilt 40, Sayı 181, 271-292en_US
dc.identifier.urihttp://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1886-
dc.description.abstractAraştırma, Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında hedeflenen temel becerilerin öğrenciler tarafından kazanılma durumunu, devlet okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmuş karma araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini Ordu İli Ünye ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi okullarında görev yapan 287 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel analiz sonucu elde edilen bulgulara göre katılımcıların, öğrencilerin iletişim ve temalarla ilgili temel kavramları anlama becerilerini “iyi”, diğer becerileri ise “orta” seviyede kazandıklarını düşündükleri görülmektedir. Yapılan t testi, Kruskal-Wallis ve One–Way Anova testlerinin sonuçlarına göre ise katılımcıların hayat bilgisi öğretim programındaki temel becerilerin kazanılmasına ilişkin görüşleri katılımcıların cinsiyetlerine, öğrenim durumuna, mesleki kıdemlerine ve girdikleri sınıf düzeylerine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki temel becerilerin öğrencilere kazandırılması için farklı düzenlemeler ve uygulamaların yapılması gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEğitim ve Bilimen_US
dc.relation.isversionof10.15390/EB.2015.4363en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayat Bilgisi Öğretim Programıen_US
dc.subjectÖğretmen Görüşlerien_US
dc.subjectTemel Becerileren_US
dc.titleÖğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Becerileri Kazanmalarına Yönelik Öğretmen Görüşlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentOrdu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDTR50557en_US
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4363-35537-2-PB (1).pdf978.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.