Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1870
Title: Ülkemiz İçin Yapılan Fedakârlıklar
Other Titles: The Sacrifices For Our Country
Authors: Öztürk, Talip
Şahin, Alper
Ordu Üniversitesi
TR50557
Keywords: Culture and Heritage
Çanakkale Savaşı
Gallipoli War
Kültür ve Miras
Rol Oynama Tekniği
Role Playing Method
Social Studies
Sosyal Bilgiler
Issue Date: 2014
Publisher: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi
Citation: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 4(2), 106-126
Abstract: Bu çalışmada ilkokul 4.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan “Kültür ve Miras” öğrenme alanı içerisindeki 2. ünite olan “Geçmişimi Öğreniyorum” adlı ünitenin 5. ve 6. kazanımlarına yönelik etkinlikler yer almaktadır. 40+40 ders süresi içerisinde gerçekleştirilen bu etkinlikte öğrencilerin geçmiş tarihleriyle ilgili olarak Çanakkale Savaşı esnasında cephede yaşanan olayları rol oynama tekniği kullanılarak o atmosferi hissetmeleri; atalarının içerisinde bulundukları durumları anlamaları ve öğrencilere atalarının yapmış oldukları fedakârlıklar gösterilmeye çalışılıp, tarih ve atalarının değerlerine sahip çıkma bilinci kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin ülkemize bırakılan mirasın kıymetinin bilinmesi noktasında değerlerimize daha bilinçli yaklaşıldığı ve hedeflenen değerleri sahiplenmeye yönelik belirgin bir seviyede davranış geliştirdikleri görülmüştür.
In this study, the activities are presented which are available in the 4th grade Social Studies Curriculum in “Culture and Heritage” learning strand in “I learn my past” learning unit, for the 5th and 6th acquisitions. It was aimed in this study that the activities which was practiced in 40+40 class time period regarding students’ histories, to feel the atmosphere the events occurred during the Battle of Gallipoli by using role playing techniques; to understand their situation and their ancestors and to show their sacrifices to the students and study history to bring awareness of their history. Students were observed to have developed a significant level of behavior to be more conscious at the point of acquiring our values and embracing the values aimed in terms of the heritage left to our country.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1870
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
c4s2m4.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.