Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1869
Title: İlçemizin Yerel Yöneticileri
Other Titles: Our District’s Local Governers
Authors: Öztürk, Talip
Turan, Alperen
Ordu Üniversitesi
TR50557
Keywords: Election
Local Administration
Seçim
Social Studies
Sosyal Bilgiler
Yerel Yönetim
Issue Date: 2015
Publisher: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi
Citation: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(1), 48-59
Abstract: Bu çalışmada ilköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kapsamındaki “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde yer alan “İnsanlar ve Yönetim” ünitesinin 1. kazanımı olan “Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.” kazanımına yönelik bir dizi etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlikler, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde Ordu ili Kabataş ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri ile 40+40+40 dakikalık süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin amaçları, öğrencileri yerel yönetimler hakkında bilgilendirmek, yaşadığı yerdeki yerel yönetimleri tanıtıp, öğrencilere yaşadığı yeri yönetenlerin nasıl seçildiklerini yerinde göstermek, yaşadığı yerin kimler tarafından nasıl yönetildiğini kavratmaktır. Bu amaç doğrultusunda seçim sandığı, seçim alan gezisi, sınıfa uzman davet edilmesi ve belediye başkanlığı ziyareti şeklinde bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen etkinlik sonucunda öğrenciler değerlendirme düzeyinde öğrenme gerçekleştirmişlerdir.
In this study, a series of activity was organized according to the 1st acquisition “Student recognizes the units of the local government where he/she lives in.” in the “People and Management” unit, under the “Power, Governance and Society” learning strand in the 4th grade Social Studies Curriculum. The activities were conducted in 2013-2014 academic year in Ataturk Primary School located in Kabataş District of Ordu Province during the spring semester with 4/B class students within a period of 40+40+40 minutes. The purposes of the activity are to inform students about local government, to introduce the local governments where they live and to show students their place of residence, how the local governments are selected, by whom, how the local governments are managed. Towards this aim a series of activities were performed such as the polls, the poll area, the specialist invitation and mayor visit. At the end of the activities, students were observed to learn local governments in a concrete manner.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1869
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
c5s1m4.pdf953.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.