Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1856
Title: İlkokuma Yazma Öğretiminde 60-66 Aylık Çocuklar İle İlgili Yaşanan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Other Titles: Teachers’ Opinions Regarding The Difficulties Encountered By 60-66 Month-Old Children In Basic Reading And Writing
Authors: Bayat, Seher
Ordu Üniversitesi
TR52792
Keywords: 60-66 Aylık Çocuklar
60-66 Month Child
Basic Reading and Writing Curriculum
İlkokuma Yazma Öğretimi
İlkokuma Yazma Programı
Okul Olgunluğu
Öğretmen Görüşleri
School Readiness
Teachers’ Opinions.
Teaching Basic Reading and Writing
Issue Date: 2015
Publisher: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Citation: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,Nisan 2015
Abstract: Bu araştırmanın amacı ilkokuma yazma öğretiminde 60-66 ayında okula başlayan çocuklar ile ilgili karşılaşılan güçlükler hakkında öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma 2012-2013 eğitim- öğretim yılında Ordu ili merkez ilçesinde görev yapan 23 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırma nitel veri analizine dayalı bir çalışmadır. Araştırmada öğretmen görüşlerini almak için açık uçlu anket formu geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin 60-66 aylık çocukların okul olgunluğu düzeyi, ilkokuma yazma programı ve bu öğrencilerin üst yaş grubu ile aynı sınıfta eğitim görmeleri hakkında güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ilkokuma yazma programını 60-66 aylık öğrenciler açısından değerlendirecek teorik ve deneysel araştırmalar yapılabileceği, öğrencilerin okul olgunluğu testinden sonra okula başlaması ve 60-66 aylık öğrencilere destek eğitimleri düzenlenmesi önerileri getirilmiştir.
The aim of the study is to investigate teachers’ opinions regarding the difficulties they encountered in children who started primary school between the ages of 60-66 months in basic reading and writing teaching. The research was carried out in 23 teachers who teach first grade level in Ordu city center in 2012-2013 educational year. The research is based on qualitative data analysis. In the study open-ended survey scales was developed for determining teachers’ opinions. It was concluded that the teachers encountered difficulties about school readiness, basic writing and reading program and the upper age groups educated in the same class. It was recommended that theoretical and empirical researches to be conducted about basic reading and writing program in order to evaluate for 60-66 months students. It was recommended that educational support should be given to 60-66 months old students.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1856
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ULUSLARARASI TÜRKE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ.pdf450.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.