Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1772
Title: Türkçede Tamlamalar
Authors: Aydın, İlker
Ordu Üniversitesi
TR23265
Keywords: Ağaç-çizim
İlgi Durumu Eki
İyelik Eki
Öbek
Tamlama
Tamlanan
Tamlayan
Türkçe
Issue Date: 2008
Publisher: V. Ulusal Frankofoni Kongresi
Citation: V. Ulusal Frankofoni Kongresi, 396-416
Abstract: Tamlama, bir adın, anlamının türlü anlam ilgileriyle tamamlanması, belirtilmesi için, bir başka ad, adıl, sıfat ya da ilgeçle oluşturduğu birlikteliktir. Bir ad, bir başka adla ilgi kurarak, “evin işi”, “evin kedisi”; “ev işi”, “ev kedisi” gibi ad tamlamaları ya da adılla ilgi kurarak, “kendi işin”, “kendisinin sözü”, “senin evin”, “sizin çocuğunuz" gibi adıl tamlamaları veya sıfatla birleşerek “güzel ev”, “bu öğrenci”, "verimli iş” gibi sıfat tamlamaları ya da "ihtiyar adamın genç karısı ” gibi karma tamlamalar meydana getirir. Bir ad tamlamasında tamlayan (ilk ad) yardımcı öge, tamlanan (ikinci ad) asıl öğedir. Ad tamlamasında asıl anlam ikinci sözcüktedir. Birinci sözcük onu niteler ve sınırlar. Tamlamalar işleyişçe ad değerindedir; dizimsel yapıda adın alabileceği tüm görevleri üstlenirler. Bu çalışmada tamlama türleri ve tamlamaların içyapıları farklı bir açıdan ele alınmaktadır.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1772
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E2 (1).pdf14.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.