Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1771
Title: Türkçe ve Fransızcanın Sözdiziminde Tümce ve Öbek Görünümlerine Genel Bir Bakış
Authors: Aydın, İlker
Ordu Üniversitesi
TR23265
Keywords: Dilbilgisi
Dizim
Dizimsel Ağaç
Fransızca
Sözdizim
Tümce
Türkçe
Issue Date: 2004
Publisher: Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Citation: Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 5(8), 3-35.
Abstract: Üretici-dönüşümsel dilbilgisinin ilk evresinde geliştirilen ağaç çizim yöntemine dayalı bu araştırmada, farklı dil grupları içinde yer alan iki dilin, Türkçe ve Fransızca’nın sözdiziminde tümce ve öbek görünümlerini ele aldım. İlk önce Chomsky ve temsilcisi olduğu kurama kısaca değinerek iki dilin öbek yapı kurallarından ve ağaç-şema yönteminden bahsettim. Daha sonra, İki dilin tümce yapısını oluşturan dizimleri ad öbeği, eylem öbeği, sıfat öbeği, zarf öbeği ve ilgeç öbeği olarak sıraladım. Bu çerçevede iki dildeki öbek genişlemelerini de gösterdim. Son olarak da “Çekimsel Kategoriler ve Öbek Yapı” başlığı altında Türkçe ve Fransızcada eylem çekimi görünümlerini inceledim. İki dilde de, derin yapı ve örtük bağlantılar aynıdır. Ancak Türkçe, dizimsel düzlemde, tümlecin yüklemden önce yerleşmesi, çekim eki alması ve ad tamlamalarını ilgi ve iyelik ekleriyle gerçekleştirmesi gibi özelliklerle Fransızcadan ayrılır.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1771
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A9 (1).pdf29.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.