Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1757
Title: Prospective Preschool Teachers’ Metacognitive Awareness
Other Titles: Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri
Authors: Günindi, Yunus
Özsoy, Gökhan
Ordu Üniversitesi
Keywords: Metacognition
Metacognition Awareness
Okulöncesi
Öğretmen Adayı
Pre-scholl Education
Prospective Teachers
Üstbiliş
Üstbilişsel Farkındalık
Issue Date: 2011
Publisher: Elementary Education Online
Citation: Elementary Education Online, 10(2), 430-440, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 430-440, 2011
Abstract: Bu araştırmada, okulöncesi öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık durumlarını incelenmesi ve farkındalık düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun oldukları lise türü bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, üç farklı üniversitenin okulöncesi öğretmenliği lisans programlarında öğrenim görmekte olan toplam 183 öğrenciye (166 kız, 17 erkek), MAI (Metacognitive Awareness Inventory – Üstbilişsel Farkındalık Envanteri) uygulanmıştır. Araştırma, 2010 yılı Nisan ayı içinde yürütülmüştür. Uygulama sonunda toplanan veriler analiz edildiğinde, okulöncesi öğretmeni adaylarının orta-üst düzeyde bir üstbilişsel farkındalığa sahip oldukları görülmüştür. Diğer yandan öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık puanlarının sınıf düzeyine göre dördüncü sınıflar lehinde farklılaştığı (F = 4.72, p < .05, f = .23), fakat cinsiyet (t = .60, p > .05) ve mezun oldukları lise türü (F = 1.21, p > .05) bakımından anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür.
The purpose of this research is to analyze prospective preschool teachers’ metacognitive awareness and to find out whether a significant difference exists according to gender, grade, and the types of high school they have graduated. For this purpose, Metacognitive Awareness Inventory was applied to a total of 183 students -166 female and 17 male- from three different universities. The research was conducted in the spring semester of 2009-2010 academic year. Results of the study revealed that prospective teachers have a medium-high level metacognitive awareness. Besides, the results also showed that there is no significant difference between females and males with respect to their metacognitive awareness. Additionally, a significant difference is found with respect to prospective teachers’ grade (F = 4.72, p < .05, f = .23), and no significant difference is found with respect to the types of high school they have graduated (F = 1.21, p > .05).
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1757
Appears in Collections:Temel Eğitim Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
v10s2m4.pdf274.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.