Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1313
Title: Ertem Eğilmez Komedi Filmlerinde Toplumsal ve Siyasal Mesajlar
Other Titles: SOCİAL AND POLİTİCAL MESSAGES İN ERTEM EĞİLMEZ COMEDY MOVİES
Authors: Prof. Dr. Yavuz, Cavit
Arı, Hicret
Ordu Üniversitesi
Keywords: Sinemada Komedi, Ertem Eğilmez Sineması, Toplumsal ve Siyasal Mesajlar
Comedy in Cinema, Ertem Eğilmez Movie Theater, Social and Political Messages
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Komedi tarihte alt sınıfların bir eğlence türü olarak ortaya çıkmıştır. Bu eğlence türü zamanla Şekillenerek, kendine özgü çizgiler ve olgular belirleyerek etkinliğini sürdürmeye devam etmiştir. Güldürü türü gelişimini artırdıkça sadece alt sınıfların değil, herkesin eğlendiği, benimsediği bir tür haline gelmiştir. Tiyatrolarda, romanlarda ve hikâyelerdeki güldürü, zaman içerisinde kendini sinemada da göstermeye başlamıştır. Filmlerde kullanılmaya başlayan güldürü türü zamanla amaç ve araç olarak etkinliğini artırmaya devam etmiştir. Günümüz dünya sinemasında çekilen güldürü filmleri insanları eğlendirirken düşündürmeyi de hedeflemektedir. Bu anlayış ülkemiz sinemasında da aynı etkiyi göstermiş, bu doğrultuda filmler çekilmiştir. Türkiye sinema tarihinde önemli bir yeri olan Yeşilçam sinemasında çekilen komedi filmleri, zamanla birçok yönetmen tarafından bir mesaj içeriği olarak seyirciye sunulmaya başlamıştır. Yeşilçam sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olan Ertem Eğilmez, bu anlamda en güzel örnekleri seyirciye sunan isimlerdendir. Çalışmanın ana konusunu birçok filmlerinde güldürürken düşündüren, eleştiren, vermek istediği mesajı güldürü türünü kullanarak izleyiciye aktaran Ertem Eğilmez sineması oluşturmaktadır. Çalışmamızda yöntem olarak içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Ertem Eğilmez‟in; Sev Kardeşim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Köyden indim şehre, Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Gülen Gözler, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Banker Bilo, Namuslu filmlerinin içerik analizi gerçekleştirilerek; Ertem Eğilmez‟in çektiği güldürü filmlerinde verilen toplumsal ve siyasal eleştirel mesajların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Comedy has emerged as a kind of entertainment of subclasses in history. This type of entertainment was shaped over time and continued to be effective by identifying unique lines and facts. As the genre of laughter increases its development, it has become a kind that it adopts, not only the lower classes, but also everyone. In theaters, novels and stories, laughter started to show itself in cinema. The type of laughter that began to be used in films continued to increase its effectiveness as a tool and purpose over time. The laughter films taken in today's world cinema aim to make people think while they entertain people. This understanding has the same effect in our country's cinema and films have been taken accordingly. YeĢilçam comedy films shot in Turkey has an important place in the history of cinema, the audience began to be offered a post as director of content by many times. Ertem Eğilmez, one of the most important directors of YeĢilçam cinema, is one of the most beautiful examples in this sense. The main subject of the study is Ertem Eğilmez, who makes the laughter of many films suggesting, criticizing and conveying the message to the audience using the type of laughter. Content analysis method was used as method in our study. Ertem Eğilmez; Sev Brother, Blue Beads, Salak Millionaire, Village to Indim City, Hababam Class, Milk Brothers, Smiley Eyes, Miss Miss Miserable Bilo, Banker Bilo, Honorable films are analyzed content; It is aimed to analyze social and political critical messages given by Ertem Eğilmez.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1313
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10235396.pdf102353962.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.