Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1312
Title: [Mn(Co)3(Bpy)(L)]+ (Bpy: 2,2-Bipiridin, L: 3- Klorobenzilbenzimidazol, 3-Metoksibenzilbenzimidazol, 3-Metilbenzilbenzimidazol) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Co-Salınım Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: “SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CO-RELEASING PROPERTIES OF [MN(CO)3 (BPY)(L)]+ (BPY: 2,2-BIPYRIDYL, L: 3-CHLOROBENZYLBENZIMIDAZOLE, 3- METHOXYBENZYLBENZIMIDAZOLE, 3- METHYLBENZYLBENZIMIDAZOLE) COMPLEXES”
Authors: Doç. Dr. Üstün, Elvan
Aşcı Köse, Gizem
Ordu Üniversitesi
Keywords: CO, CORMs, Karbonil, Mangan Kompleksleri, Myo-Assay
Carbonyl, CO, CORMs, Manganese Complexes, Myo-Assay
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Karbon monoksit, renksiz, kokusuz ve tatsız bir toksik gaz olduğundan sessiz katil olarak bilinir. Diğer taraftan, hemoglobinin degradasyonu sürecinde CO bir yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır ve CO in insan vücudunda belirli oranlarda her zaman bulunduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar, vücutta iyileşme sürecinde dokudaki CO derişiminin arttığını göstermektedir. Bu durum dokuda CO etkilerinin incelenmesini içeren çalışmalar için motivasyon olmuştur. Çalışmalar CO in özellikle vazodilasyon, anti-kanser, antibakteriyel aktivite gösterdiği ve organ transplantasyonu sonrası iyileşme sürecini kısalttığını göstermiştir. Bu sonuçlar istenen dokuya düzenli CO salınımı yapan moleküllerin araştırılması yönüne doğru araştırmaları ilerlemiştir. COsalınımı için her ne kadar organik türler ile çalışmalar yapılmış olsa da akla ilk gelen molekül türü yapısında karbon monoksiti ligand olarak bulunduran metal karbonil kompleksleridir. Bu amaçla pek çok metal karbonil sentezlenip CO salınımı incelenerek literatüre kazandırılmıştır. Bu tez kapsamında [Mn(CO)3(bpy)L]PF6 (bpy: 2,2’-bipiridin, L: 3-klorobenzillbenzimidazole, 3-metoksibenzilbenzimidazole, 3-metilbenzilbenzimidazole) tipi metal karbonil kompleksleri sentezlenerek karakterize edilmiştir ve CO-salınım aktiviteleri incelenmiştir.
Carbon monoxide is known as a silent killer since it is a colorless, odorless and tasteless toxic gas. On the other hand, CO appears as a byproduct in the degradation process of hemoglobin, and it is known that CO is always exist in the human body in certain percentage. Recent studies show that the CO concentration in the tissue increases during the healing process in the body. This is the motivation for studies involving the effects of CO in tissue. The researches have shown that CO has vasodilation, anti-cancer, antibacterial activity and shortens the healing process after organ transplantation. These results have improved the research through to searching for molecules that regularly release CO into the tissue. Although some studies have been conducted with organic species for CO-releasing, the first candidate that comes in mind is metal carbonyl complexes that contain carbon monoxide as ligand. For this purpose, many metal carbonyls have been synthesized and CO releasing properties have been investigated and introduced in the literature. In this thesis, [Mn(CO)3(bpy)L]PF6 (bpy: 2,2’-bipyridyl, L: 3-chlorobenzyllbenzimidazole, 3- methoxybenzylbenzimidazole, 3-methylbenzylbenzimidazole) type manganese carbonyl complexes synthesis and characterized and their CO-releasing properties were analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1312
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GİZEM AŞCI KÖSE.pdf102967852.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.