Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1301
Title: Soğuk Pres Yöntemiyle Elde Edilen Eterik Yağların Biyokimyasal ve Antimikrobiyal Özellikleri
Other Titles: BIOCHEMICAL AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ETHERIC OILS OBTAINED BY COLD PRESS METHOD
Authors: Doç. Dr. Ertürk, Ömer
Aydın, Gülçin
Ordu Üniversitesi
Keywords: Antimikrobiyal, Antioksidan, Eterik Yağ, Soğuk Pres
Antimicrobial, Antioxidant, Etheric Oil, Cold Press
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışmasında kişniş (Coriandrum sativum), menengiç (Pistacia terebinthus), aspir, (Carthamus tinctorius), çörek otu (Nigella sativa), defne (Laurus), devedikeni (Silybum marianum), ısırgan (Urtica dioica), nar (Punica granatum), sarı kantaron (Hypericum perforatum), üzüm çekirdeği (Vitis vinifera), kenevir (Cannabis sativa), kekik (Origanum onites), lavanta (Lavandula officinalis), nane (Mentha piperita), limon (Citrus limonum), fesleğen (Ocimum basilicum), biberiye (Rosmarinus officinalis), vişne (Prunus cerasus), sakız kabak (Cucurbita sp) uçucu yağlarının antimikrobiyal, antioksidan, sitotoksik etkileri incelenerek kimyasal bileşimleri ve SEM özellikleri belirlenmiştir. Yağların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi için standart referans paneli ile çoklu gıda kaynaklı patojenik bakteri suşları üzerinde agar seyreltme ve disk difüzyon yöntemleri kullanılmıştır. Yağların ana bileşenlerinin saptanması için GS-MS yöntemi kullanılarak monoterpenlerin, hidrokarbonların ve fenolik monoterpenlerin varlığı gösterilmiştir. Uçucu yağ numunelerinin antioksidan aktiviteleri FRAP, DPPH ve ABTS+ testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. FRAP ve ABTS+ testlerinin sonuçlarında, incelenen uçucu yağların önemli ölçüde antioksidan aktiviteye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Esansiyel yağ ekstraktlarının bakteriler üzerinde gösterdikleri antibakteriyel aktivitenin, funguslar üzerinde gösterdiklerinden daha yüksek aktivite gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, Gram (+) bakterilere karşı saptana antimikrobiyal aktivitenin, Gram (-) bakterilere karşı saptanan etkiden daha belirgin olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, incelenen esansiyel yağ ekstarktlarının güçlü antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir.
In this thesis the chemical composition, antimicrobial, antioxidant, cytotoxic, and SEM properties of coriander (Coriandrum sativum), meningich (Pistacia terebinthus), safflower (Carthamus tinctorius), black seed (Nigella sativa), bay (Laurus), thistle (Silybum marianum), nettle (Urtica dioica), pomegranate (Punica granatum), yellow centaury (Hypericum perforatum), grape seeds (Vitis vinifera), hemp (Cannabis sativa), oregano (Origanum onites), lavender (Lavandula officinalis), mint (Mentha piperita), lemon (Citrus limonum), basil (Ocimum basilicum), rosemary (Rosmarinus officinalis), cherry (Prunus cerasus), gum pumpkin (Cucurbita sp) oils were determined. The antimicrobial activity of the oils was determined against a panel of standard reference and multiple strains of food-derived and pathogenic bacteria by using the agar dilution and diffusion disc plates methods. The essential oils isolated from plants were analyzed by GC–MS. The GC/MS analysis showed that the major constituents of oils were monoterpene hydrocarbons and phenolic monoterpenes. The antioxidant activities of essential oil samples were evaluated by using FRAP, DPPH and ABTS+ assays. In the results of FRAP and ABTS+ assays, especially in the case of thyme, the oil samples obtained by cold press method had significantly higher antioxidant activity than others. In conclusion, the antimicrobial activity of antibacterial and antifungal activity of essential oil extracts obtained from different plants turned out to be more effective in the case of bacteria than fungus. The antimicrobial activity against Gram-positive bacteria was more pronounced than against Gram-negative bacteria. Each of the oil extracts of the different plants showed antibacterial and antifungal properties. Generally, oil extracts of both plant essential oils possessed strong antioxidant and antimicrobial activity.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1301
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BASIM -GÜLÇİN.pdf102980022.68 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.