Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1295
Title: Ordu İlinde Yetiştirilen Bazı Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Faydalı ve Zararlı Akar Türleri
Other Titles: BENEFICIAL AND HARMFUL MITE SPECIES ON SOME POME FRUIT TREES GROWN IN ORDU PROVINCE
Authors: Doç. Dr. Akyazı, Rana
Akyol, Duygu
Ordu Üniversitesi
Keywords: Akar, Fauna, Ordu, Yumuşak Çekirdekli Meyve.
Mite, Fauna, Ordu, Pome Fruit.
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma 2014-2016 yılları arasında, Ordu ilinin, Altınordu, Fatsa, Kabadüz, Perşembe, Ulubey, Ünye, Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Çamaş, Gürgentepe ve Gülyalı ilçelerinde yürütülmüştür. Çalışmada bu bölgede yetiştirilen yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan faydalı ve zararlı akar türleri belirlenmiştir. Örneklemeler elma (Malus communis L.), armut (Pyrus communis L.), ayva (Cydonia oblonga M.) ve yenidünya (Eriobotrya japonica L.) (Rosales: Rosaceae) olmak üzere 4 farklı meyve türünde yürütülmüştür. Sörveyler boyunca toplam 2141 adet örnekleme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 2 takıma bağlı 12 familyadan, toplam 43 farklı akar türü tespit edilmiştir. Bunlardan 4 familyadan 11 tür bitki zararlısı, 8 familyadan 32 tür ise predatör akarlardır. Bitki zararlısı akarlar içerisinde en yaygın türler Cenopalpus pulcher (Canestrini and Fanzago) (Trombidiformes: Tenuipalpidae) ve Panonychus ulmi Koch (Trombidiformes: Tetranychidae) iken, en yaygın predatör akar türleri ise sırasıyla Phytoseius finitimus Ribaga, Transeius wainsteini (Gomelauri) (Mesostigmata: Phytoseiidae) ve Zetzellia mali (Ewing) (Trombidiformes: Stigmaeidae) olarak belirlenmiştir.
This study was carried out in Altınordu, Fatsa, Kabadüz, Perşembe, Ulubey, Ünye, Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Çamaş, Gürgentepe and Gülyalı districts of Ordu province during 2014-2016. In thestudy, beneficial and harmful mite species found on pome fruit trees in this region were determined. The samplings were carried out in 4 different fruit species; apple (Malus communis L.), pear (Pyrus communis L.), quince (Cydonia oblonga M.) and loquat (Eriobotrya japonica L.) (Rosales: Rosaceae). A total of 2141 samples were taken during the survey. In the study, a total of 43 different mite species were identified from 12 families belonging 2 orders. Of those, 11 species from 4 families were phytophagous and 32 species from 8 families were predator mites. Cenopalpus pulcher (Canestrini and Fanzago) (Trombidiformes: Tenuipalpidae) and Panonychus ulmi Koch (Trombidiformes: Tetranychidae) were the most common species of phytophagous mites, while the most common predator mites were Phytoseius finitimus Ribaga, Transeius wainsteini (Mesostigmata: Phytoseiidae) and Zetzellia mali (Ewing) (Trombidiformes: Stigmaeidae), respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1295
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DUYGU AKYOL TEZ SON 03.09.2019 PDF.pdf1029850315.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.