Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1294
Title: Farklı Orman Gülü (Rhododendron L.) Türlerinden Elde Edilen Balların Antimikrobiyal, Antioksidan ve Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi
Other Titles: DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT AND BIOACTIVE PROPERTIES OF HONEYS FROM DIFFERENT RHODODENDRON SPECIES
Authors: Prof. Dr. Alkan, Sezai
Akgün, Mert
Ordu Üniversitesi
Keywords: Orman Gülü (Rhododendron), Bal, Polen, Antioksidan
Rhododendron, Honey, Pollen, Antioxidant
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Karadeniz Bölgesi'nde yetişen üç farklı orman gülü (Rhododendron) türünün yoğun olduğu lokasyonlarda yürütülmüştür. Bu amaçla mor orman gülü (Rhododendron ponticum L.) için Ordu ili Kent ormanı (Yoroz mevkii), sarı orman gülü (Rhododendron luteum L.) için Ordu ili Aybastı yaylası ve beyaz orman gülü (Rhododendron caucasicum L.) için de Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer yaylası seçilmiştir. Her bir orman gülü bitkisinin bulunduğu lokasyona üç arı kovanı yerleştirilmiş ve 5 gün bal ve polen toplanmıştır. Araştırmada, orman gülü (Rhododendron) türlerinden elde edilen bal ve polen örneklerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri ile fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. Farklı orman gülü türünlerinden elde edilen bal ve polen örneklerinde toplam fenolik içerikleri ve DPPH serbest radikal temizleme aktiviteleri ile antioksidan aktiviteleri de incelenmiştir. Ayrıca, bal ve polenlerin asetilkolinesteraz ve butirilkolinesteraz avtivitesi ve lipid peroksidasyonu üzerindeki inhibisyon potansiyelleri de araştırılmıştır. Bal için önemli kalite parametrelerinden olan prolin analiz sonuçları incelendiğinde beyaz orman gülü (Rhododendroncaucasicum L.) balı en yüksek değere sahip olmuş ve 923,0 mg/kg değer ile diğer orman gülü örneklerinden farklılık göstermiştir. Balın önemli faktörlerden olan diastaz sayısı 15,5 ile 8,0 arasında değişkenlik göstermiş ve en yüksek değer beyaz orman gülünde (Rhododendron caucasicum L.) elde edilmiştir. Tüm orman gülü bal ve polen örneklerinin pUC18 plazmid DNA'sına karşı benzer etkiler gösterdiği tespit edilmiştir. Prolin miktarı balın kalitesinin belirlenmesinde önemli bir parametre olup mor orman gülü (Rhododendron ponticum L.) bitkisinden elde edilen bal örnekleri diğer bal örneklerinden daha düşük değere sahip olmuştur. Yine orman gülü bal ve polen örneklerinin ham ekstraktlarının bakteri ve mantarlara karşı belirgin antibakteriyel ve antifungal etki gösterdiği de saptanmıştır.
This study was carried out to determine the antimicrobial activities, antioxidant capacities and bioactive components of honeys and pollen obtained from three different Rhododendron species grown in the Black Sea Region. For this purpose, Rhododendron ponticum L. grown in Ordu province Urban forest (Yoroz locality), Rhododendron luteum L. grown in the province of Ordu Aybastı plateau and Rhododendron caucasicum L. grown in the Anzer plateau of İkizdere district were chosen. Three bee hives were placed at the location of each Rhododendron plant and honey and pollen samples were collected for 5 days. Antimicrobial activities, antioxidant capacities and physicochemical properties of honey and pollen samples obtained from different Rhododendron species were investigated. Total phenolic contents and DPPH free radical scavenging activities and antioxidant activities of honey and pollen samples were also investigated. Moreover, the inhibition potentials of honey and pollen on acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activity and lipid peroxidation were examined. Honey samples obtained from Rhododendron caucasicum L. showed the highest proline value (one of the important quality parameters for honey) (923.0 mg / kg) which was significantly, while that obtained from Rhododendron ponticum L. had the lowest proline value. The diaztase number of honeys, another important quality factor, varied between 15.5 and 8.0 and the highest value was obtained in the Rhododendron caucasicum L. All rhododendron species honey and pollen samples displayed similar effects against pUC18 plasmid DNA. Moreover, raw extracts of honey and pollen samples of forest rose were found to exhibit significant antibacterial and antifungal activities against.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1294
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10307002.pdf103070021.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.