Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1285
Title: Matrislerin Genelleştirilmiş Terslerini Hesaplama Yöntemleri
Other Titles: THE METHODS OF CALCULATING GENERALIZED INVERCES OF MATRICES
Authors: Güney, Eda
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Kare Matris, Singüler Matris, Nonsingüler Matris, Bir Matrisin Rankı, Determinant, Genelleştirilmiş İnvers, Parçalı matris, Moore-Penrose İnvers, Hermitian Matris, Banachiewicz- Schur Formu.,Square Matrix, Singular Matrix, Nonsingular Matrix, Rank of Matrix, Determinant, Generalized İnverse, Partitioned Matrix, Moore-Penrose Generalized İnverse, Hermitian Matrix, Banachiewicz-Schur Form.
Issue Date: 2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin amacından bahsedilmiştir. İkinci bölümde tezde kullanılan temel tanım ve teoremler verilmiştir. Matrislerin genelleştirilmiş inversleri açıklanmış ve bir algoritma verilerek örneklerle pekiştirilmiştir. Daha sonra Moore-Penrose tipi genelleştirilmiş inverslerin özellikleri açıklanmış ve örneklendirilmiştir. Üçüncü bölümde parçalı matrislerin genelleştirilmiş inversleri üzerinde durularak bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar incelenmiştir...,
the object of the thesis. In the second chapter, basic definitions and theorems that were used in the thesis are given. Generalized inverses of Matrices are explained and it’s reincforced with the examples with an algorithm. Than, some properties of the Moore-Penrose generelazied inverses are explained and some examles are given. In the third chapter, by considering the generalized inverses of partitioned Matrices, some studies which are given by some researchers are expressesd. Moreover, some formules are given for the Moore-Penrose generelazied inverses by taking any matrix...
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1285
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-374249 EDA GÜNEY.pdf3742492.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.