Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1162
Title: Akoluk ve Özdil Beldelerinde (Trabzon ) Yetiştirilen Mahalle Armut Çeşit ve Tiplerinin Pomolojk, Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri
Authors: Uzunismail, Tufan
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Armut, Trabzon, Pomoloji, Fenoloji Morfoloji,Pear, Trabzon, Pomology, Phenology, Morphology
Issue Date: 2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada 2008- 2009 yıllarında, Trabzon ili Akoluk ve Özdil beldelerinde yetiştirilen mahalli armut çeşit ve tiplerinin pomolojik, fenolojik ve morfolojik özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla bölgede iki yıl süre ile 29 yazlık, 18 güzlük ve 3 kışlık olmak üzere 50 ağaçtan örnek alınmış ve bunlardan 5 yazlık, 5 güzlük ve 1 kışlık çeşit üstün vasıflı olarak seçilmiştir. Bu çalışma ile çiçeklenme ve hasat tarihleri, ağaç verimi, taç genişliği ve yüksekliği, meyvelerin ağırlık, eni, boyu, çiçek çukuru boyutları, çekirdek evi boyutları, kumluluk, SÇKM, pH, titre edilebilir asitlik, renk, tat, gövde kesit alanına verim ve çekirdek eni, boyu, ağırlığı kaydedilmiştir. Yazlık çeşitlerde Un 2 (176.52 g), güzlüklerde Bardak (202.33 g) ve kışlıklarda Harşonabi (196.71) meyve ağırlığı yönünden ön plana çıkmıştır. Suda çözünür kuru madde miktarı yönünden yazlık çeşitlerde Hamşon (%17.2), güzlük çeşitlerde Güz (%16) ve kışlıklarda Harşonabi % 9.5 olarak tespit edilmiştir. Kiraz 2, Pas, Eğri Sap 4 ve Hamşon çeşitleri yazlık armutlarda, Güz, Bardak ve Uzun Zingil Hamşon çeşitleri güzlük armutlarda ve Harşonabi ise kışlık armutlarda kumsuz çeşitler olarak belirlenmiştir.
This study, from 2008 to 2009 years, and Ozdil Akoluk Trabzon local pear varieties grown in towns and types pomological, phenological and morphological characteristics were investigated. With these aims in the region for two years 29 summer, 50 to 18 autumn and three winter samples were taken from the tree. and of these five summery 5 autumn and a winter varieties were selected as superior quality. With this study, flowering and harvest dates, tree yield, crown width and height, fruit weight, width, height, flower hole size, core house size, the sand of, SÇKM, pH, titratable acidity, color, flavor, body, cross-sectional efficiency and core width, height and weight were recorded. Summer varieties Un 2 (176.52 g), autumn varieties Bardak (202.33 g) and in winter Harşonabi (196.71) came to the fore in terms of fruit weight. Hamşon in terms of the amount of SÇKM in summer varieties (17.2%), autumn varieties (16%) and 9.5% respectively Harşonabi in winter. Kiraz 2, Pas, Eğri Sap 4 and Hamşon pear varieties in the summer and Güz, Bardak and Uzun Zingil Hamşon autumn pear varieties in the winter and Harşonabi not sandy pear varieties were found to be in.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1162
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-276158 TUFAN UZUNİSMAİL.pdf2761581.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.