Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1113
Title: Giresun İli Merkez İlçede Yetiştirilen Sivri Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu
Other Titles: CLONAL SELECETION OF SİVRİ HAZELNUT CULTIVAR IN GİRESUN DISTRICT
Authors: Şahin, Nurdan
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Corylus, Fındık, Klon, Pomoloji, Seleksiyon,Sivri.
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Giresun ili Merkez ilçede yetiştirilen Sivri fındık çeşidi üzerinde 2016 ve 2017 yıllarında en iyi klonların belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada iki yıl süre ile toplam 162 klon incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular “Değiştirilmiş Tartılı Derecelendirme Yöntemine” göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 5 klon seçilmiştir. 28M05, 28M63, 28M124, 28M128, 28M168 no’lu klonlar seçilmiş olup, iç oranı sırasıyla %53.64, 57.79, 52.12, 55.69 ve 54.37; iç ağırlığı 0.95, 0.99, 0.81, 1.08 ve 0.99 g kabuk kalınlığı 1.18, 1.16, 1.16, 0.93 ve 1.12 mm kusurlu iç oranı %10.51, 12.15, 7.13, 7.44 ve 2.02; çotanaktaki meyve sayısı 3.10, 2.50, 3.50, 2.25 ve 2.80, adet dolgun iç oranı %73.54, 73.21, 85.70, 72.73 ve 68.61 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre 28M63 nolu klon iç oranına, 28M124 nolu klon dolgun iç oranına, 28M128 nolu klon ise kabuk kalınlığına göre üstün özellikli olarak seçilmiş olup, 28M05 nolu klon toplam kabuklu meyve ağırlığı, 28M168 nolu klon ise iç ağırlığı ve kusurlu meyve oranı bakımından, ümitvar görülmüştür
This research was carried out in Sivri hazelnut cultivars grown in villages of Center province of Giresun in 2016-2017 years. The aim of the study was to select the best clones within the cultivar. In the selection study, 162 clones were examined in two years. The finding obtained from experiment was evaluated by “Modified Weight Ranked Method”. At the end of the study 5 clones were selected. 28M05, 28M63, 28M124, 28M128, 28M168 clones were selected and determined as kernel percentage 53.64, 57.79, 52.12, 55.69% and 54.37; kernel weight 0.95, 0.99, 0.81, 1.08 and 0.99 g; shell thickness 1.18, 1.16, 1.16, 0.93 and 1.12 mm; defect kernel %10.51, 12.15, 7.13, 7.44 and 2.02; nut number of cluster 3.10, 2.50, 3.50, 2.25 and 2.80; good kernel 73.54, 73.21, 85.70, 72.73 and 68.61%, respectively. According to these results, 28M63 for kernel percentage, 28M124 for good kernel, 28M05 for fruit weight, 28M168 for internal weight and defective fruit rate was seen hopeful.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1113
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10241276.pdf102412762.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.