Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1110
Title: Akkuş (ordu) Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnu Genotiplerinin (rosa spp.) Bitki ve Meyve Özelliklerinin Tanımlanması
Other Titles: DESCRIPTION OF PLANT AND FRUIT CHARACTERISTICS NATIVE ROSE HIP GENOTYPES (Rosa spp.) IN AKKUŞ (ORDU)
Authors: Azgın,Pınar
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Kuşburnu, Meyve, Akkuş, Ordu.,Rose hip, Fruit, Akkuş, Ordu.
Issue Date: 2017
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Akkuş’ta (Ordu) doğal olarak yetişen kuşburnuların (Rosa spp.) bitki ve meyve özelliklerini tanımlamak ve ümitvar genotipleri belirlemek amacıyla 2014-2015 yıllarında yürütülmüştür. Yörenin doğal popülasyonunda 106 genotip seleksiyon kriterleri doğrultusunda incelenmiştir. Tartılı derecelendirme yöntemine göre 19 genotip (AK-86, AK- 61, AK-87, AK-75, AK-54, AK-16, AK-98, AK-37, AK-70, AK-36, AK-82, AK-20, AK- 100, AK-56, AK-65, AK-44, AK-63, AK-83 ve AK-3) ümitvar değerlendirilmiştir. Ümitvar genotipler için ortalama olarak meyve ağırlığı 1.22-3.47 g, meyve eni 10.27-16.95 mm, meyve boyu 13.24-25.21 mm, meyve eti oranı % 62-72, çekirdek sayıları 16-35 adet, SÇKM % 13.6-24.4, C Vitamini içeriği 560-1025 mg/100 g ve titre edilebilir asit miktarı % 1.06- 2.48 arasında değişmiştir. Ayrıca, doğal popülasyonda17 genotip az dikenli olarak tanımlanmıştır..
,This study was carried out in order to describe plant and fruit characteristics of native rose hip genotypes (Rosa spp.) in Akkuş (Ordu) between 2014-2015, and to determine promising wild selections among them. Data from 106 rose hip genotypes in native population were ranked according to the relative rating method. The top 19 genotypes (AK-86, AK-61, AK- 87, AK-75, AK-54, AK-16, AK-98, AK-37, AK-70, AK-36, AK-82, AK-20, AK-100, AK- 56, AK-65, AK-44, AK-63, AK-83 ve AK-3) were evaluated promising. Promising genotypes had a range of 1.22-3.47 g for fruit weight, 10.27-16.95 mm for fruit width, 13.24- 25.21 mm for fruit length, 62-72 % for fruit flesh rate, 16-35 for seed number, 13.6-24.4 % for soluble solids, 560-1025 mg/100 g for C vitamin content, and 1.06-2.48 % for titratable acidity. In addition, 17 less thorny genotypes were found in native population
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1110
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10163234.pdf101632343.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.