Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1007
Title: Akçadağ (Malatya) İlçesinde Yetişen Alıç Genotiplerinin (Crataegus ssp.) Karakterizasyonu
Other Titles: Characterisation of Hawthorn Genotypes (Crataegus ssp.) Growing in Akcadag (MALATYA) District
Authors: Koşar, Burak
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Alıç, Genetik kaynak, Islah, Morfoloji, Pomoloji,Hawthorn, Genetic resource, Breeding, Morphology, Pomolog
Issue Date: 2017
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma 2014 ve 2016 yıllarında Malatya ili Akçadağ ilçesinde doğal olarak yetişen alıç genotiplerinin karakterizasyonu amacı ile yürütülmüştür. Çalışmada Crataegus aronia, Crataegus pontica, Crataegus orientalis, Crataegus tanacetifolia ve Crataegus meyeri türlerine ait 36 alıç genotipi belirlenmiştir. İncelenen alıç genotiplerinde meyve ağırlığı 0.94 g ile 4.07 g, meyve boyu 10.97 mm ile 22.82 mm, meyve eni 11.24 mm ile 19.32 mm, çekirdek ağırlığı 0.252 g ile 1.072 g, çekirdek sayısı 1.7 adet ile 4.6 adet, meyve eti oranı %62.75 ile %91.37, pH değeri 3.40 ile 4.06, suda çözünebilir kuru madde miktarı %10.20 ile %16.40, titre edilebilir asit miktarı %0.62 ile %1.37, C vitamini miktarı 17.00 mg 100 g-1 ile 64.00 mg 100 g-1 ve toplam kuru madde oranı %44.79 ile %65.19 arasında tespit edilmiştir.
This study was conducted to characterization of wild hawthorn genotypes growing in Akçadağ district (Malatya) in 2014 and 2016 years. The study was determined 36 hawthorn genotypes based on Crataegus aronia, Crataegus pontica, Crataegus orientalis, Crataegus tanacetifolia ve Crataegus meyeri species. Examined hawthorn genotypes were determined fruit weight between 0.94 g and 4.07 g, fruit lenght between 10.97 mm and 22.82 mm, fruit width between 11.24 mm and 19.32 mm, seed weight between 0.252 g and 1.072 g, seed number between 1.7 and 4.6, Fruit flesh ratio between 62.75% and 91.37%, pH value between 3.40 and 4.06, soluble solids contents between 10.20% and 16.40%, titratable acidity amounts between 0.62% and 1.37%, ascorbic acid amount between 17.00 mg 100 g-1 and 64.00 mg 100 g-1, total dry matter between 44.79% and 65.19%. As conclusion, it was determined that the region has a rich population in terms of hawthorn species.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1007
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10181883.pdf101818834.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.