Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 3826  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2000Düzenleme ve Uygulamalar ile Türkiye'de Siyaset Kurumunun Kitle İletişim Araçlarına Bakışı: Ticari Televizyon Yayın Politikaları ÖrneğiYılmaz, Mehmet; Ordu Üniversitesi; TR13735
2003Belgesel Sinema ve TürleriTağ, Şermin; Ordu Üniversitesi; TR 196150
2004Türkçe ve Fransızcanın Sözdiziminde Tümce ve Öbek Görünümlerine Genel Bir BakışAydın, İlker; Ordu Üniversitesi; TR23265
2004Ebe ve Hemşirelerde İş Doyumu, Benlik Saygısı ve Etkileyen FaktörlerBostan, Özgül; Erbil, Nülüfer; Ordu Üniversitesi; TR136732; TR21365
2004Kadının Ailede Karar Vermeye EtkisiErbil, Nülüfer; Pasinlioğlu, Türkan; Ordu Üniversitesi; TR21365; TR6499
2005Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişkiÖzsoy, Gökhan; Ordu Üniversitesi
2005Karşıt Dil Grupları İçinde Yer Alan Türkçe ve Fransızca'nın Genel Sözdizim Özellikleri ÜzerineAydın, İlker; Ordu Üniversitesi; TR23265
2005Présentation du Bourgeois et des Mineurs Dans Germinal de ZolaAydın, İlker; Ordu Üniversitesi; TR23265
2005Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Alternatif Turizm Olanakları: Eko Turizm ve PazarlanabilirliğiYavuz, Cavit; Ordu Üniversitesi; TR137635
2005Hemşirelerin İletişim Becerilerinin Etkin Sağlık Eğitimi Yapmaları Üzerine EtkisiAydın, İlknur; Kaçar, Hamide; Yavuz, Cevit; Ordu Üniversitesi; TR137635; TR1842
2005Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Yer Alan Kurmaca Karakterlerin, Çocukların Toplumsallaşma Süreçlerine Katkıları Bağlamında Kullandıkları İletişim BiçimleriOlgundeniz, Seda S.; Uluç, Güliz; Yılmaz, Mehmet; Ordu Üniversitesi; TR120252; TR13011; TR13735
2005Political Power and Mass Media in Turkey: Interferences of Goverment to Commercial Television BroadcastingUluç, Güliz; Yılmaz, Mehmet; Ordu Üniversitesi; TR13011; TR13735
2005Interactive Features of Online Newspapers And News Portals in TurkeyŞanlıer, Özgür İlke; Tağ Kalafatoğlu, Şermin; Ordu Üniversitesi; TR196150; TR39069
2006İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Coğrafya ve Dünyamız” Ünitesinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına EtkisiZayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2006Farklı Dinlerin Gerçeklik İddiaları Açısından İbadet Anlayışlarının DeğerlendirilmesiKar, Sait; Ordu Üniversitesi
2006El Sanatları Ürünlerinin Bulunduğu Yöreye Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Katkıları (Ordu İli Örneği)Özcüre, Gürol; Yavuz, Cavit; Ordu Üniversitesi; TR137635; TR57519
2006Kitle İletişim Araçlarında İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız OlgusuBilis, Ö. Pınar; İmançer, Dilek; Yılmaz, Mehmet; Ordu Üniversitesi; TR13735
2006Representation of Loss of Justice From The Perspective of Modernism: An Example of Tv Serial “Kurtlar Vadisi- ‘The Valley of WolvesUluç, Güliz; Yılmaz, Mehmet; Ordu Üniversitesi; TR13011; TR13735
2007İlk Okuma-Yazma Öğretimi Üzerine Bir GözlemAydın, İlker; Ordu Üniversitesi
2007Birleşik Cümle ÜzerineAydın, İlker; Ordu Üniversitesi