Browsing by Author Zayimoğlu Öztürk, Filiz

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Educators Opinions about Applications of “Primary School Standards”Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2015Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıCoşkun, Mehmet; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2006İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Coğrafya ve Dünyamız” Ünitesinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına EtkisiZayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2014İlköğretim Okullarındaki Stratejik Planların Taklitçi Eşbiçimcilik Düzeylerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen GörüşleriArslan, Mehmet; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2013Kadana (Ontario) Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Bu Programın Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programıyla KarşılaştırılmasıÖztürk, Talip; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408; TR50557
2015Opinions of Social Studies Teachers Regarding the 4+4+4 Educational SystemZayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2015Öğrencilerin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Çevreyle İlişkili Kavramları İfade Etme DurumlarıBayat, Seher; Sarı, Demet; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi
2015Öğrencilerin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Çevreyle İlişkili Kavramları İfade Etme DurumlarıBayat, Seher; Sarı, Demet; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408; TR52792
2015Öğretmen Adaylarının Çevre ve Çevre Eğitimi ile İlgili Görüşleri (Ordu Üniversitesi Örneği)Öztürk, Talip; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408; TR50557
2014Sosyal Bilgiler Dersinde Arkeolojik Kazı Çalışması ve Müze GezisiZayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2013Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesiZayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2013Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterliklerinin İncelenmesiZayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2022Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiZayimoğlu Öztürk, Filiz; Bulut Aşık, Alev; Ordu Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; 0000-0002-9917-5841
2011Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Öğrenme Alanlarına İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesiZayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2015Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Eğitimi Özyeterlik Algılarının İncelenmesiÖztürk, Talip; Şahin, Alper; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408; TR50557
2015Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Eğitimi Özyeterlik Algılarının İncelenmesiÖztürk, Talip; Şahin, Alper; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408; TR50557
2015Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı” Dersine Yönelik Uygulamaları ile Görüşlerinin İncelenmesiÖztürk, Talip; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408; TR50557
2015Tarih Öğretmen Adaylarının “Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı” Dersine Yönelik Uygulamaları ile Görüşlerinin İncelenmesiÖztürk, Talip; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408; TR50557
2014Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği)Aksoy, Hakan; Zayimoğlu Öztürk, Filiz; Ordu Üniversitesi; TR10408
2022Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Tarih Öğretiminde Yapılan Makaleler Üzerine Bir Araştırma: Meta Sentez ÇalışmasıZayimoğlu Öztürk, Filiz; Sığnaktekin, Cenap; Ordu Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; 0000-0002-9917-5841